Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024,

ΑΠΘ

Πρυτανική Αρχή του ΑΠΘ: Ουδεμία εμπλοκή είχαμε στην επέμβαση στη Νομική Σχολή

«Δεν απαιτείται άδεια ή και κλήση από τις πρυτανικές αρχές προς τις δημόσιες αρχές για να επέμβουν στον χώρο του πανεπιστημίου, όταν οι τελευταίες διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις»...