Κυριακή 16 Ιουνίου 2024,

εισφορές

e-ΕΦΚΑ

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών, ύψους 10,6 εκατ. ευρώ, σε χιλιάδες επαγγελματίες

Αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ και μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Τόκοι καταθέσεων… τέλος

Τα ήδη «αδιάφορα» επιτόκια καταθέσεων, αφού έχουν διαμορφωθεί «μια ανάσα» επάνω από το μηδέν, όλα δείχνουν ότι όχι μόνο θα μηδενιστούν και με συντονισμένη...