Ειδήσεις για επαληθευμένος λογαριασμός

Instagram: Πώς να ζητήσετε το σήμα επαλήθευσης

Οι χρήστες του Instagram που θέλουν να φαίνεται το προφίλ τους ως αυθεντικό, μπορούν να λάβουν το χαρακτηριστικό μπλε σήμα επαλήθευσης, που θα φαίνεται δίπλα στο όνομά τους...

28/08/2018 22:27