Σάββατο 15 Ιουνίου 2024,

θέρμανση

Μεγάλο μέρος των νοικοκυριών κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια

Περίπου το 2,5% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν θερμαίνει καθόλου την κατοικία του - Το 80% των νοικοκυριών έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργεια - Το 75% τη χρήση θέρμανσης - Το 50% τη χρήση ζεστού νερού