Τρίτη 18 Ιουνίου 2024,

νέες θέσεις εργασίας

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 311.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, αλλά η ανεργία αυξήθηκε στο 3,6%

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε τον Φεβρουάριο λιγότερες θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο, αλλά περισσότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών, και το...