Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024,

προθεσμία

Παρατείνονται οι προθεσμίες για πληρωμή φόρων και δόσεων

Έως τις 2 Μαΐου οι νέες προθεσμίες εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και καταβολής βεβαιωμένων οφειλών...