Ειδήσεις για CRIPass

Διάκριση για την Ολυμπία Οδό με το CRIPass

Η Ολυμπία Οδός τιμήθηκε για πρώτη φορά με τοCRIPass 2019-2020 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το CRIPass είναι ένα αναγνωρισμένο στρατηγικό εργαλείο...

01/07/2020 17:19