Ειδήσεις για Caterham sv

Πώς... γυρίζει ένα Caterham στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών

Πώς... γυρίζει ένα Caterham στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών

Ορισμένα αυτοκίνητα για να τα ευχαριστηθεί κανείς θα πρέπει να τα οδηγήσει μόνο σε πίστα. Σε αυτό το μέρος μπορεί το κάθε όχημα που έχει φτιαχτεί...

22/07/2014 17:12