Ειδήσεις για SwitzGroup Europe

Κρητών Aρτος: Στο 79,50% το ποσοστό της SwitzGroup Europe

Συνολικά 4.230.511 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 79,50% του συνόλου των μετοχών της "Κρητών Άρτος", κατέχει αμέσως και εμμέσως...

28/02/2019 19:05