Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024,

BIRADS

Μαστογραφία: Τι σημαίνει BIRADS;

Πολύ συχνά οι ασθενείς μου με ρωτούν τι σημαίνει η λέξη BIRADS στα αποτελέσματα της μαστογραφίας. Με απλά λόγια, πρόκειται για μία κλίμακα αξιολόγησης, ένα σύστημα ταξινόμησης που δείχνει την πιθανότητα κακοήθειας στα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την απεικονιστική εξέταση (μαστογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών και υπερηχογράφημα μαστών). Η ταξινόμηση BI-RADS είναι μία κλίμακα από το […]