Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024,

e-katanalotis

Στο e- katanalotis τα τιμολόγια των παρόχων φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και τα επιτόκια των τραπεζών για στεγαστικά δάνεια

«Την Τέταρτη, θα αναρτήσουμε στην εφαρμογή e- katanalotis τα τιμολόγια των παρόχων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και τα επιτόκια των