Τετάρτη 22 Μαΐου 2024,

Hλεκτρονικό τσιγάρο

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποχή από το κάπνισμα

Η μελέτη αυτή κατέληξε στο ότι η προσθήκη των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην καθιερωμένη συμβουλευτική για τη διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποχή από τη χρήση καπνού μεταξύ των καπνιστών από ότι η τυπική συμβουλευτική για διακοπή καπνίσματος από μόνη της.