Δευτέρα 20 Μαΐου 2024,

Iveco France SAS

Με λεωφορεία που θα κινούνται με φυσικό  αέριο CNG ξεκινάει η ανανέωση του στόλου της Αθήνας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε σύμβαση με την IVECO BUS για την προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων πόλης 18 μέτρων προηγμένης τεχνολογίας με κίνηση CNG