Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-content

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011, 13:03
Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-content
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content».

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου από ελληνικές επιχειρήσεις, σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (αναφορά zougla.gr: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=239079&cid=36).

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 355 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €40,57 εκατ. ευρώ. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε €114.297 ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, ενημερώθηκαν άμεσα για τη βαθμολογία τους, η οποία προκύπτει αυτόματα, με αντικειμενικά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, η ζήτηση διαφοροποιείται. Επιχειρήσεις από την Αττική παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, με 212 επενδυτικά σχέδια που αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό €27 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το διατιθέμενο προϋπολογισμό κατά 150%. Ικανοποιητική συμμετοχή παρουσιάστηκε επίσης από επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (35 επενδυτικά σχέδια) καθώς και από τις οκτώ Περιφέρειες του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια νησιά, Κρήτη) με ηλεκτρονικές υποβολές 88 επενδυτικών σχεδίων.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν προέρχονται από εκδοτικούς οίκους (διάθεση βιβλίων σε ψηφιακή μορφή και πολλαπλές πλατφόρμες), επιχειρήσεις παραγωγής ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού ενημερωτικού περιεχομένου (διάθεση με ψηφιακά μέσα), εκδοτικές επιχειρήσεις (διάθεση ενημερωτικού περιεχομένου μέσω πολλαπλών ψηφιακών συσκευών), εκδότες επιστημονικών και πανεπιστημιακών συγγραμμάτων αλλά και πληθώρα άλλων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν με ηλεκτρονικό τρόπο τα επενδυτικά τους σχέδια, έχουν την υποχρέωση αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Θα ακολουθήσει επαλήθευση και έλεγχος των στοιχείων και στη συνέχεια επιβεβαίωση της ορθότητας των επενδυτικών σχεδίων, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια και θα ενταχθούν κατά σειρά βαθμολογίας, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού κάθε Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-content» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €20 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €40 εκατ. ευρώ. Αναλυτικές πληροφορίες και επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό για τη δράση «digi-content» βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011, 13:14