Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενημερώνει για την πρόταση νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεθνή περιαγωγή, όπου οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την κατάργηση των τελών περιαγωγής, όταν ταξιδεύουν εντός της κοινοτικής επικράτειας. Το Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC) χαιρετίζει τον νέο προτεινόμενο Κανονισμό.
 

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε, στις 24 Φεβρουαρίου 2021, πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή, η οποία θα συζητηθεί από τους συννομοθέτες. Η πρόταση αυτή ανανεώνει τον σημερινό Κανονισμό, ο οποίος λήγει στις 20 Ιουνίου 2022. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους χωρίς επιπλέον χρεώσεις, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, και θα απολαμβάνουν υπηρεσίες με ποιότητα/ταχύτητα, όπως όταν βρίσκονται στη χώρα τους (Roam Like at Home). Η πρόταση εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό και την καλύτερη πληροφόρηση των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με το κόστος χρήσης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όταν ταξιδεύουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το BEREC είναι έτοιμο να συμμετάσχει ενεργά στην παραπάνω νομοθετική πρόταση και να παρέχει τις συμβουλές του, όπου χρειαστεί. Ως απώτερος στόχος του είναι η προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ποιότητας και η ενδυνάμωση των τελικών χρηστών.

Σημειώνεται ότι το BEREC διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη της εναρμονισμένης εφαρμογής του Κανονισμού περιαγωγής με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει και συμβάλλει αποτελεσματικά στους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και εποπτείας που σχετίζονται με τον ισχύοντα Κανονισμό, παρέχοντας τακτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς διεθνούς περιαγωγής, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τιμολογίων περιαγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης