Ζήσης Ψάλλας

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Internal Medicine παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι τα μικροθρεπτικά συστατικά -συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου, του σεληνίου, του ψευδαργύρου, του χαλκού και του συνένζυμου Q10- μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των μιτοχονδρίων που παράγουν ενέργεια στα καρδιακά κύτταρα, ανακουφίζοντας από την καρδιακή ανεπάρκεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα καταστροφικό κλινικό σύνδρομο, αλλά οι τρέχουσες θεραπείες δεν είναι σε θέση να καταργήσουν το βάρος της νόσου. Απαιτούνται επειγόντως νέες στρατηγικές για τη θεραπεία ή την πρόληψη.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει καθιερωθεί μια σαφής σχέση μεταξύ της κακής καρδιακής απόδοσης και των μεταβολικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων των ελλειμμάτων στην πρόσληψη και χρησιμοποίηση του υποστρώματος, της μείωσης της μιτοχονδριακής οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και της υπερβολικής παραγωγής δραστικών ειδών οξυγόνου. Μαζί, αυτές οι διαταραχές έχουν ως αποτέλεσμα την προοδευτική εξάντληση της καρδιακής τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) και τη στέρηση της καρδιακής ενέργειας.

Η αύξηση της παροχής ενεργειακών υποστρωμάτων (π.χ. λιπαρά οξέα, γλυκόζη, κετόνες) στα μιτοχόνδρια θα είναι άχρηστη εάν τα μιτοχόνδρια δεν είναι σε θέση να μετατρέψουν αυτά τα ενεργειακά υποστρώματα σε καύσιμο. Τα μικροθρεπτικά συστατικά (συμπεριλαμβανομένου του συνενζύμου Q10, του ψευδαργύρου, του χαλκού, του σεληνίου και του σιδήρου) απαιτούνται για την αποτελεσματική μετατροπή των μακροθρεπτικών συστατικών σε ενέργεια (ATP). Ωστόσο, έως και το 50% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν ανεπάρκεια σε ένα ή περισσότερα μικροθρεπτικά συστατικά σε συγχρονικές μελέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι η συμπλήρωση μικροθρεπτικών συστατικών θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματική θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια.

«Η ανεπάρκεια μικροθρεπτικών συστατικών έχει μεγάλο αντίκτυπο στην παραγωγή μιτοχονδριακής ενέργειας και θα πρέπει να θεωρείται ως ένας πρόσθετος παράγοντας στην εξίσωση της καρδιακής ανεπάρκειας, μετακινώντας την άποψή μας για την ανεπάρκεια της καρδιάς από «έναν κινητήρα χωρίς καύσιμα» σε «ελαττωματικό κινητήρα προς μια πορεία αυτοκαταστροφής», είπε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Nils Bomer, του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου Groningen, στην Ολλανδία.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης