Ανακοινώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR), διετή δεδομένα από τις Φάσης 3 μελέτες BE MOBILE 1 και BE MOBILE 2 και από την ανοικτή μελέτη επέκτασης BE MOVING, που αξιολογούν τη μπιμεκιζουμάμπη, έναν αναστολέα των IL-17A και IL-17F, στη θεραπεία της ενεργού μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας (nr-axSpA) και της ενεργού ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης axSpA (r- axSpA).

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, οι ασθενείς με μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA) και οι ασθενείς με ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (r-axSpA) που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη έδειξαν σταθερά κλινικά αποτελέσματα για χρονικό διάστημα έως και δύο έτη, με >90% των ασθενών με r-axSpA που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη να μην παρουσιάζουν καμία εξέλιξη της βλάβης στην σπονδυλικής στήλης όπως αποτυπώνεται στην ακτινογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επίδραση της θεραπείας με μπιμεκιζουμάμπη στην ακτινογραφική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη στα δύο έτη σε ασθενείς με r-axSpA παρουσιάστηκαν στις έκτακτες προφορικές ανακοινώσεις του συνεδρίου. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν επίσης τα πρώτα διετή δεδομένα για τη μπιμεκιζουμάμπη στην ψωριασική αρθρίτιδα από τις Φάσης 3 μελέτες BE OPTIMAL και BE COMPLETE και από την ανοιχτή μελέτη επέκτασης BE VITAL. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας EULAR 2024 που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12–15 Ιουνίου1,2,3,4
Ο Ξενοφών Μπαραλιάκος, Καθηγητής Παθολογίας και Ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρουρ στο Μπόχουμ της Γερμανίας, δήλωσε: « Ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της θεραπείας στην axSpA είναι η πρόληψη της δομικής εξέλιξης. Τα έκτακτα δεδομένα που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο έδειξαν επίσης ότι η πλειονότητα των ασθενών με ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη δεν εμφάνισαν ακτινογραφική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη σε διάστημα δύο ετών.»

«Η ελάχιστη ενεργότητα και η ύφεση της νόσου αποτελούν βασικούς θεραπευτικούς στόχους στην αντιμετώπιση της ψωριασικής αρθρίτιδας», δήλωσε η Laura Coates, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ορθοπεδικής, Ρευματολογίας και Μυοσκελετικών Επιστημών Nuffield του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Τα νέα διετή δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο EULAR 2024 έδειξαν ότι περίπου το 50% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν διατηρούμενη ελάχιστη ενεργότητα και ύφεση της νόσου σε διάστημα δύο ετών. Βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε όλα τα αναφερόμενα από τους ασθενείς στοιχεία και στα περισσότερα κλινικά στοιχεία για την ελάχιστη ενεργότητα της νόσου, με ισχυρές βελτιώσεις στις εκβάσεις που αφορούν τις αρθρώσεις και το δέρμα.»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα των σπονδυλαρθριτιδών, ένα πεδίο με αρκετές νέες θεραπείες που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Μια τέτοια νέα θεραπεία που σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τους Έλληνες ασθενείς με ρευματικά νοσήματα είναι και η μπιμεκιζουμάμπη, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τις ιντερλευκίνες 17Α και 17F.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, οι ασθενείς με μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA) και οι ασθενείς με ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (r-axSpA) που έλαβαν θεραπεία με μπιμπεκιζουμάμπη έδειξαν σταθερά κλινικά αποτελέσματα για χρονικό διάστημα έως και δύο έτη, με >90% των ασθενών με r-axSpA που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμπάμπη να μην παρουσιάζουν καμία εξέλιξη της βλάβης στην σπονδυλικής στήλης όπως αποτυπώνεται στην ακτινογραφία.

Οι ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που έλαβαν θεραπεία bimekizumab σαν πρώτη βιολογική θεραπεία, καθώς και εκείνοι που στο παρελθόν είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης του όγκου, παρουσίασαν ελάχιστη ενεργότητα της νόσου για διάστημα έως και δύο έτη.

Ο καθηγητής Ξ. Μπαραλιάκος, ανέφερε ότι: «τα δεδομένα για τη μπιμεκιζουμπάμπη στην αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα που παρουσιάστηκαν στην EULAR 2024 έδειξαν ότι οι ασθενείς με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα πέτυχαν καταστολή της φλεγμονής και ανέφεραν βελτιώσεις στα συμπτώματα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα, συμπεριλαμβανομένου του πόνου στη σπονδυλική στήλη, την πρωινή δυσκαμψία και την κόπωση. Ένας από τους μακροπρόθεσμους θεραπευτικούς στόχους στην αξονική σπονδυλαρθρίτιδα είναι η πρόληψη της εξέλιξης των δομικών βλαβών».

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που μοιράστηκαν στο συνέδριο έδειξαν ότι η πλειονότητα των ασθενών με αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη δεν παρουσίασε εξέλιξη των βλαβών της σπονδυλικής στήλης για διάστημα δύο ετών.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης