Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της αρτηριακής πίεσης για τα ηλικιωμένα άτομα;

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020, 14:56
Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της αρτηριακής πίεσης για τα ηλικιωμένα άτομα;

Ζήσης Ψάλλας

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αρτηριακή πίεση συνιστούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 65 ετών πρέπει να διατηρούν τη συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από τα 130 mmHg. Όμως, οι άνθρωποι ηλικίας 80 ετών και άνω συχνά έχουν πολλές χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν διάφορα φάρμακα ενώ μπορεί να έχουν γνωστικά προβλήματα.

Εξαιτίας αυτού, δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι κίνδυνοι και τα οφέλη από τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κάτω από τα 130 mm Hg είναι για τους 80άρηδες το ίδιο με τους 65άρηδες. Με δεδομένο αυτό το κενό γνώσης, μια ομάδα ερευνητών επικεντρώθηκε σε αυτή την ομάδα ηλικιωμένων μέσω μιας μεγάλης, τυχαιοποιημένης δοκιμής που ονομάζεται Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT).

Η ανάλυση περιελάμβανε 1.167 άτομα. Η αρχική συστολική αρτηριακή πίεση τους ήταν περίπου 142 mmHg. Οι περισσότεροι είχαν τουλάχιστον τρεις χρόνιες παθήσεις υγείας. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλαβε "εντατική" θεραπεία με στόχο τη μείωση της συστολικής πίεσης κάτω από τα 120 mmHg και η άλλη ομάδα έλαβε θεραπεία για να μειώσει την πίεση κάτω από τα 140 mmHg.

Τα άτομα που έλαβαν την "εντατική" θεραπεία εμφάνισαν μικρότερο κίνδυνο για καρδιακά επεισόδια, μικρότερο κίνδυνο για ήπια γνωστική εξασθένηση και μικρότερο κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτής της ομάδας εμφάνισαν επίσης αυξημένο κίνδυνο μικρών, αλλά σημαντικών μειώσεων στη λειτουργία των νεφρών τους καθώς και νοσηλειών για βραχυπρόθεσμη νεφρική βλάβη (από την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι ανακτήθηκαν).

Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης άνοιας ήταν παρόμοιος στις δύο ομάδες, οι συμμετέχοντες στην εντατική ομάδα των 120 mmHg ήταν 28% λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν ήπια γνωστική εξασθένηση.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι άνθρωποι με καλύτερη γνωστική λειτουργία (μνήμη, σκέψη και λήψη αποφάσεων) στην αρχή της μελέτης ωφελήθηκαν περισσότερο από τον εντατικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, είχαν λιγότερες καρδιακές παθήσεις και λιγότερους θανάτους. Το ίδιο όφελος δεν παρατηρήθηκε σ' αυτούς που είχαν φτωχότερη γνωστική λειτουργία στην αρχή της μελέτης. Δεν υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι ο εντατικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης έχει βλαβερές επιπτώσεις στα ποσοστά θνησιμότητας ή στην ανάπτυξη καρδιακών παθήσεων για εκείνους με φτωχότερη γνωστική λειτουργία.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Geriatrics Society.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020, 14:56