Η κρίση «βυθίζει» την ακτοπλοΐα

Η κρίση «βυθίζει» την ακτοπλοΐα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012, 08:32
Με βολές κατά της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής στην ακτοπλοΐα και προειδοποιήσεις για ανυπολόγιστες ζημιές στη χώρα μας από τυχόν απαξίωση του ακτοπλοϊκού κλάδου, η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε, χθες, τα αποτελέσματά της για το εννεάμηνο του 2012.
Για πρώτη φορά η εταιρεία, παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων - εμφάνισε έσοδα μειωμένα κατά 21,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και αυξημένες ζημιές- αναφέρεται στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται «αδικαιολόγητα», όπως χαρακτηριστικά τονίζει, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.
«Στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων των προβλημάτων της ακτοπλοΐας, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, που θα μπορούσε να είναι ένα βασικό βήμα, έχει μετατεθεί για τον επόμενο χρόνο, ενώ άλλα μέτρα από την πλευρά της πολιτείας, όπως η μείωση του ΦΠΑ και η κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων των εισιτηρίων, καθυστερούν αδικαιολόγητα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Επισημάνσεις
Η ΑΝΕΚ επισημαίνει ακόμη ότι, στο εννεάμηνο του 2012, η επιβατηγός ναυτιλία, πέραν των δομικών και σωρευμένων προβλημάτων που ήδη αναφέρθηκαν, είχε να αντιμετωπίσει επιπλέον τη συρρίκνωση του μεταφορικού έργου σε όλες τις γραμμές. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό κόστος των εταιρειών επιβαρύνθηκε από τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των καυσίμων, το εννεάμηνο του 2012, αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση ανέρχεται σε 49% σε σχέση με το έτος 2010 και 95% με το 2009.
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης, η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε ενοποιημένο κύκλο εργασιών για το εννεάμηνο του 2012, ύψους 160,9 εκατ. ευρώ, έναντι 205,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο πέρυσι. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε σε 134,4 εκατ. ευρώ, έναντι 170,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του εννεάμηνου του 2011 είχαν ενισχυθεί από τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου (Λιβύη).
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο και το Ebitda της μητρικής ανήλθε σε κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.
Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Στη δυσμενή οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η χώρα και ο κλάδος, και με δεδομένη τη συρρίκνωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου είναι αφενός μεν η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, αφετέρου δε η μείωση του λειτουργικού κόστους.
Η Minoan Lines δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου του 2012. Αναλυτικά:
Το εννεάμηνο του 2012, η ελληνική οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση χωρίς ενδείξεις ανάκαμψης. Η κλιμάκωση της κρίσης χρέους σε συνάρτηση με την στασιμότητα που επικρατεί στο ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος έχουν προκαλέσει την αρνητική αναθεώρηση όλων των προβλέψεων ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα και την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Η επιδείνωση της ανεργίας (24,4% τον Ιούνιο) σε συνδυασμό με τη νέα σειρά μέτρων λιτότητας, όξυναν ακόμα περισσότερο την ύφεση η οποία κυμάνθηκε σε -7,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους (στοιχεία σύμφωνα με την EUROSTAT).
Οι παραπάνω εξελίξεις και η σταθεροποίηση του κόστους των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, είχαν αρνητικό αντίκτυπο, όπως ήταν αναμενόμενο, στις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας. Παρόλο που το τρίτο τρίμηνο του έτους αποτελεί παραδοσιακά το πλέον αποδοτικό, όσον αφορά την βελτίωση του κύκλου εργασιών των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στη χώρα αποτέλεσε επιβραδυντικό παράγοντα για τις εταιρείες.
Η Minoan Lines, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει πολιτική μείωσης των λειτουργικών της δαπανών, αφού αξιολόγησε την κατάσταση στο κλάδο, προχώρησε και το 2012 σε σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις.
Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση για τη μη δραστηριοποίηση της Minoan Lines στη γραμμή Πάτρα- Ηγουμενίτσα - Βενετία από 01/04/2012, η Εταιρεία προχώρησε στα μέσα Ιουλίου στη ναύλωση των πλοίων της Ολυμπία Παλάς και Ευρώπη Παλάς στην εταιρεία Compagnia Italiana di Navigazione (C.I.N.). Τα αποτελέσματα της ναύλωσης είναι θετικά και εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σταδιακά, τόσο τις ταμειακές ροές όσο και το οικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας.
Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν βοηθήσει σημαντικά την Εταιρεία ώστε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών ενώ είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.
O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 121,33 εκατ. €, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) σε -1,73 εκατ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε -19,94 εκατ. €.
Κίνηση
Η Εταιρεία στη γραμμή «Πάτρα-Αγκώνα» κατά το εννεάμηνο του 2012 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλά μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μετέφερε 269 χιλ. επιβάτες, 68 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 51 χιλ. φορτηγά οχήματα ενώ πραγματοποιώντας το 45,4% των συνολικών ταξιδιών διακίνησε το 46,9% των επιβατών, το 46,1% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 53,2% των φορτηγών αυτοκινήτων.
Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή της θέση και αύξησε κατά ένα σημαντικό ποσοστό το μερίδιο αγοράς σε όλες τις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν 565 χιλ. επιβάτες, 69 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 36 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της Εταιρείας παρέμειναν υψηλά σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης και διαμορφώθηκαν σε 65,3% στους επιβάτες, 61,2% στα Ι.Χ. οχήματα και 44,8% στα φορτηγά.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012, 08:37


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα