Μειωμένο κατά 135,2 εκ. το ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Μειωμένο κατά 135,2 εκ. το ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012, 15:59

Πλεόνασμα 1.115,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2012, μειωμένο κατά 116 εκατ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνολικά, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 1.888,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 135,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 174,7 εκατ. ευρώ ή 16,4%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2% και των αφίξεων κατά 9%.

Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 38% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 17,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Ιούνιο του 2012 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, για όγδοο κατά σειρά μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 5,3% (Ιούνιος 2012, 849,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011, 897,1 εκατ. ευρώ) καθώς και στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 σε ποσοστό 10,3% ή κατά 51,2 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 σημειώνεται μείωση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 9,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.803,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 974,3 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, παρουσιάζοντας μείωση 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.154,5 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 19,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση 14,3%.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 446 εκατ. ευρώ, από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 22,3% και διαμορφώθηκαν στα 200,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 427,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 38,6%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 36,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 134,3 εκατ. ευρώ, και σταθερές παρουσιάζονται οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 219,5 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2012 διαμορφώθηκε στις 2.043,7 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Για το σύνολο του εξαμήνου η κίνηση μειώθηκε 9% και διαμορφώθηκε στις 4.827,8 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.304,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 3.006,9 χιλ., παρουσιάζοντας πτώση 11,6%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 1.820,9 χιλ., δηλ. μειώθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν 15,9% και από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,9%.

Express.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012, 15:59


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα