ΕΥΡΩΠΗ: ΘΑΝΑΤΟΙ = 10.570 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ = 405.259

(μέχρι τις 8 Μαΐου 2021)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

Προηγούμενο Δελτίο (μέχρι τις 1/5/2021):

ΘΑΝΑΤΟΙ: 8.430 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 354.177

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων παρενεργειών των «εμβολίων» COVID-19

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ 3 «ΕΜΒΟΛΙΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ: 4.434

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΙ 21 ΧΡΟΝΙΑ: 4.394

(σύμφωνα με τα CDC/VAERS)

 

Επιλογή-επιμέλεια κειμένων: Κ.Γ.


Health Impact News – 14 Μαΐου 2021

https://vaccineimpact.com/2021/10570-dead-405259-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

 

Η EudraVigilance είναι η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων η οποία παρακολουθεί τους θανάτους και τις παρενέργειες των φαρμάκων και των πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19.

Στην έκθεσή της έως τις 8 Μαΐου 2021 αναφέρονται 10.570 θάνατοι και 405.259 παρενέργειες μετά από την χορήγηση των εξής τεσσάρων πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19:

Το επόμενο επίσημο Δελτίο Απωλειών Ανθρώπινων Ζωών που θα καλύπτει το διάστημα μέχρι τις 15 Μαΐου 2021, αναμένεται να εκδοθεί στις 21 Μαΐου 2021.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

• Συνεργάτης της Health Impact News  ανέλαβε να καταγράφει τις αναφορές των παρενεργειών για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη. 

Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων ορισμένοι από τους οποίους οφείλονται στη συνέργεια πολλών αιτιών και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων.

 

PFIZER / BioNTech

Σύνολο παρενεργειών του πειραματικού «εμβολίου» της PFIZER / BioNTech 

ΘΑΝΑΤΟΙ:  5.368  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 170.528 (μέχρι τις 08/05/2021)

«εμβόλιο» Tozinameran  (κωδικός  BNT162b2 , Comirnaty )

 

115.627 Διαταραχές Γενικές  – περιλ. 1719 θάνατοι

59.217 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – περιλ. 58 θάνατοι

37.167 Διαταραχές Γαστρεντερικού συστήματος – περιλ. 270 θάνατοι

18.516 Διαταραχές Δέρματος και υποδόριου ιστού – περιλ. 46 θάνατοι

16.257 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου – περιλ. 619 θάνατοι

12.099 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – περιλ. 589 θάνατοι

12.435 Διαταραχές Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – περιλ. 54 θάνατοι

9.851 Διαταραχές Αγγειακές – περιλ. 197 θάνατοι

8.551 Διαταραχές Καρδιακές – περιλ. 636 θάνατοι

8.904 Υπό Έρευνα – περιλ. 196 θάνατοι

7.002 Διαταραχές Ψυχιατρικές – περιλ. 81 θάνατοι

5.413 Διαταραχές Οφθαλμικές – περιλ. 9 θάνατοι

4.828 Διαταραχές Ωτός και λαβυρίνθου – – περιλ. 3 θάνατοι

4.142 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – – περιλ. 72 θάνατοι

4.047 Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος – περιλ. 25 θάνατοι

2.961 Διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης – περιλ. 109 θάνατοι

1.241 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών – περιλ. 2 θάνατοι

1.143 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – περιλ. 82 θάνατοι

734 Διαταραχές νευρικού συστήματος – περιλ. 535 θάνατοι

231 Διαταραχές εγκυμοσύνης, λοχείας, περιγεννητικής περιόδου – περιλ. 9 θάνατοι

194 Νεοπλάσματα -καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (επιδείνωση) περιλ. κύστεις και πολύποδες – περιλ. 11 θάνατοι

153 Διαταραχές Ενδοκρινικές

142 Λόγω χειρουργικών και ιατρικών συμβαμάτων – περιλ. 9 θάνατοι

62 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές – περιλ. 4 θάνατοι

 

MODERNA

Σύνολο παρενεργειών στο πειραματικό «εμβόλιο» mRNA της MODERNA 

ΘΑΝΑΤΟΙ:  2.865 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 22.985 (μέχρι τις 08/05/2021)

«εμβόλιο»: mRNA-1273 ( CX-024 414) 

 

16.192 Γενικές διαταραχές – περιλ. 1255 θάνατοι

9.617 Διαταραχές νευρικού συστήματος – περιλ. 294 θάνατοι

7.143 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – περιλ. 58 θάνατοι

4.952 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος – περιλ. 100 θάνατοι

2.901 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού – περιλ. 22 θάνατοι

2.822 Διαταραχές αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου – περιλ. 255 θάνατοι

1.906 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – περιλ. 151 θάνατοι

1.674 Διαταραχές Καρδιακές – περιλ. 301 θάνατοι

1.526 Διαταραχές Αγγειακές – περιλ. 100 θάνατοι

1.395 Υπό Έρευνα – περιλ. 68 θάνατοι

1.118 Ψυχιατρικές διαταραχές – περιλ. 45 θάνατοι

1.047 Διαταραχές Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – περιλ. 19 θάνατοι

1.042 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές – περιλ. 53 θάνατοι

793 Διαταραχές Οφθαλμικές – περιλ. 4 θάνατοι

670 Διαταραχές Μεταβολισμού και Θρέψης – περιλ. 58 θάνατοι

587 Διαταραχές του Ανοσοποιητικού συστήματος – περιλ. 4 θάνατοι

535 Διαταραχές Αυτιού και λαβύρινθου

383 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – περιλ. 32 θάνατοι

135 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού – περιλ. 1 θάνατος

131 Διαταραχές λόγω χειρουργικών και ιατρικών συμβαμάτων – περιλ. 16 θάνατοι

98 Διαταραχές – περιλ. 6 θάνατοι

62 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές

60 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα – επιδείνωση (περιλ. κύστεις και πολύποδες) – περιλ. 11 θάνατοι

29 Διαταραχές Ενδοκρινικού συστήματος – περιλ. 1 θάνατος

8 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές – περιλ. 2 θάνατοι

ASTRA ZENECA/OXFORD

Σύνολο παρενεργειών στο πειραματικό «εμβόλιο» της ASTRA ZENECA/OXFORD 

ΘΑΝΑΤΟΙ:  2.102 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 209.973 (μέχρι τις 08/05/2021)

«εμβόλιο»: AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) 

158.518 Γενικές διαταραχές στον τόπο χορήγησης – περιλ. 604 θάνατοι

125.892 Διαταραχές Νευρικού Συστήματος – περιλ. 318 θάνατοι

93.094 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – περιλ. 24 θάνατοι

62.739 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος – περιλ. 99 θάνατοι

26.202 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού – περιλ. 13 θάνατοι

18.411 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου – περιλ. 228 θάνατοι

12.002 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – περιλ. 138 θάνατοι

11.441 Υπό Έρευνα – περιλ. 38 θάνατοι

10.895 Ψυχιατρικές διαταραχές – περιλ. 17 θάνατοι

10.653 Αγγειακές διαταραχές – περιλ. 131 θάνατοι

9.158 Οφθαλμικές διαταραχές – περιλ. 7 θάνατοι

8.504 Καρδιακές διαταραχές – περιλ. 261 θάνατοι

7.621 Διαταραχές Μεταβολισμού και Θρέψης – περιλ. 31 θάνατοι

6.221 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – περιλ. 86 θάνατοι

5.774 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου

4.991 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – περιλ. 33 θάνατοι

2.519 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού

2.135 Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος – περιλ. 8 θάνατοι

1.976 Νεφρών και ουροφόρων οδών – περιλ. 20 θάνατοι

475 Κοινωνικές συνθήκες – περιλ. 4 θάνατοι

431 Λόγω χειρουργικών και ιατρικών συμβαμάτων – περιλ. 14 θάνατοι

319 Διαταραχές – περιλ. 18 θάνατοι

178 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστεις και πολύποδες) (επιδείνωση) – περιλ. 5 θάνατοι

174 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης 2 θάνατοι

128 Εγκυμοσύνη, Λοχεία, περιγεννητικές – περιλ. 1 θάνατος

83 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές – περιλ. 2 θάνατοι

 

JOHNSON&JOHNSON

Σύνολο παρενεργειών στο πειραματικό «εμβόλιο» της JOHNSON&JOHNSON 

ΘΑΝΑΤΟΙ:  235  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 2.873 (μέχρι τις 08/05/2021)

«εμβόλιο»: COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

 

2.071 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης – περιλ. 67 θάνατοι

1.852 Διαταραχές του νευρικού συστήματος – περιλ. 32 θάνατοι

1.348 του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού – περιλ. 9 θάνατοι

783 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – περιλ. 6 θάνατοι

502 Αγγειακές διαταραχές – περιλ. 29 θάνατοι

507 Υπό έρευνα – περιλ. 11 θάνατοι

366 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα και μεσοθωρακίου – περιλ. 18 θάνατοι

169 Καρδιακές διαταραχές – περιλ. 22 θάνατοι

172 Διαταραχές του δέρματος και υποδόριου ιστού – περιλ. 1 θάνατος

140 Λοιμώξεις και παρασιτώσεις – περιλ. 6 θάνατοι

117 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – περιλ. 2 θάνατοι

116 Ψυχιατρικές διαταραχές – περιλ. 2 θάνατοι

110 Οφθαλμικές διαταραχές – περιλ. 1 θάνατος

80 Χειρουργικά και ιατρικές συμβάματα – περιλ. 10 θάνατοι

79 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – περιλ. 7 θάνατοι

56 Διαταραχές Μεταβολισμού και Θρέψης – περιλ. 6 θάνατοι

45 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου

35 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – περιλ. 3 θάνατοι

35 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

29 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού

5 Εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικές

3 Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος – περιλ. 1 θάνατος

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» COVID-19 ΣΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ:

Οι Mordechai Sones των «Γιατρών της Πρώτης Γραμμής» (Americas Frontline Doctors) δημοσίευσαν χθες ένα βίντεο που απεικονίζει τα αποτελέσματα των «εμβολίων» COVID-19 σε διάφορες χώρες με βάση τα ποσοστά θνησιμότητας. Το βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube (ενδέχεται να μπλοκαριστεί)

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το healthdata.org και το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME), ένα ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο υγείας του πληθυσμού της UW Medicine, τμήματος του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

Σε ΟΛΕΣ σχεδόν τις χώρες, τα ποσοστά θανάτων ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ αμέσως μετά την έναρξη της χορήγησης των «εμβολίων» για την COVID-19.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ CDC/VAERS,

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ 3 «ΕΜΒΟΛΙΑ» ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ: 4.434

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΙ 21 ΧΡΟΝΙΑ: 4.394

 

https://healthimpactnews.com/2021/cdcdeathtollfollowingexperimentalcovidinjectionsnowat-4434-morethan-21-yearsofrecordedvaccinedeathsfromvaers/

 

*

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κυκλοφόρησαν τα CDC αυτή την εβδομάδα, ο αριθμός των θανάτων από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 (ημέρα εισαγωγής του πρώτου πειραματικού «εμβολίου») μέχρι τις 10 Μαΐου 2021, δηλ. μέσα σε 4 μήνες, ανέρχεται σε 4.434 (ξεπερνώντας τον αριθμό των 4.394 θανάτων από ΟΛΑ τα εμβόλια που χορηγήθηκαν επί 21 χρόνια – από 2000 έως2020). (Πηγή

Παρόλα αυτά, οι πολλαπλώς διεφθαρμένοι και εξαρτημένοι από το καρτέλ της Big Pharma, αδειοδοτικοί, απορυθμιστικοί και επικαλυπτικοί δήθεν ελεγκτικοί οργανισμοί (FDA, CDC, EMA, κ.α.), με την πιπίλα της διαφθοράς στο στόμα, εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν στερεότυπα ότι αυτοί οι θάνατοι «δεν έχουν αιτιώδη σχέση με τα εμβόλια COVID-19», και όχι «τα οφέλη τους υπερτερούν των βλαβών που προκαλούν» (χωρίς βέβαια να προσδιορίζουν «για ποιόν»).

Πηγή.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την περίοδο των 21 ετών (2000-2020), πάνω από το 50% των καταγεγραμμένων 4.394 θανάτων μετά από εμβολιασμό ήταν βρέφη και νήπια κάτω των 3 ετών. Κι αυτό επειδή αυτή είναι η επόμενη δημογραφική ομάδα στην οποία στοχεύει ο εμβολιακός βραχίονας του καρτέλ της Big Pharma: τα μικρά παιδιά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η διεφθαρμένη FDA έδωσε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA) για να ξεκινήσει ο εμβολιασμός παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών.

Βλ.: Η εγκληματική FDA χορηγεί άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στα «εμβόλια» της mRNA της Pfizer σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών – Καλούνται οι κυβερνήτες των πολιτειών να σώσουν τα παιδιά του έθνους

Τα πειραματικά «εμβόλια» της Pfizer και της Moderna χορηγούνται ήδη σε παιδιά ηλικίας μόλις 6 ΜΗΝΩΝ στις κλινικές δοκιμές τους, με την προσδοκία ότι η FDA θα χορηγήσει «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) και για αυτήν την ηλικιακή ομάδα. 

Μερικά από αυτά τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που συμμετέχουν στις δοκιμές, έχουν ήδη πεθάνει. Βλέπε: Αναφορές CDC: ΝΕΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ από πειραματικά «εμβόλια» COVID κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΕΩΝ

Ενώ εκτελείται μια ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ μπροστά στα μάτια μας, τα εξαγορασμένα συστημικά εταιρικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης (με λίγες εξαιρέσεις) αρνούνται αυτό που συμβαίνει και προωθούν τον φόβο και την παραπληροφόρηση.

Δεδομένου ότι πολλοί κυβερνήτες έχουν τώρα αναλάβει δράση για να αποτρέψουν τα «διαβατήρια εμβολίων COVID» και τις διακρίσεις σε βάρος εκείνων που αρνούνται να εμβολιαστούν, θα εκδώσουν άραγε εκτελεστικά διατάγματα για να εμποδίσουν τα υπουργεία υγείας των πολιτειών τους να επιτεθούν κατά των παιδιών μ’ αυτά τα «εμβόλια»;

Σ’ αυτή τη φάση, η μοίρα των παιδιών του έθνους είναι στα χέρια των κυβερνητών των πολιτειών, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υγείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ελέγχονται πλήρως από τη Big Pharma και δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία στην ανθρώπινη ζωή.

Οι κυβερνήτες πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα για να σταματήσουν τη σφαγή των παιδιών μας. Και οι γονείς πρέπει να ενεργούν, προστατεύοντας τα παιδιά τους.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να πάνε σε σχολείο ή σε κολέγιο εάν αυτό απαιτεί το «εμβόλιο» προκειμένου να παρακολουθήσουν τα παιδιά τα μαθήματά του.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν οικογενειακό γιατρό ή έναν παιδίατρο που σέβεται το δικαίωμά σας για συναίνεση ύστερα από πλήρη ενημέρωσή σας.

Να είστε πολύ προσεκτικοί εάν χρειαστεί να πάτε το παιδί σας σε νοσοκομείο ή σε τμήμα έκτακτης ανάγκης, γιατί μπορεί να αρνηθούν να το φροντίσουν εάν εσείς δεν δεχθείτε τον εμβολιασμό του.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε ίδρυμα που θα σας ασκήσει πίεση για να σας χορηγήσει ένα πειραματικό «εμβόλιο» COVID, παραβιάζει το νόμο, δεδομένου ότι οι γραπτές οδηγίες της FDA (που υποτίθεται ότι θα δοθούν σε όλους πριν από τον εμβολιασμό) καθιστούν ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι αυτά τα «εμβόλια» (α) είναι ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, (β) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την FDA, και (γ) είναι απολύτως ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ.

Μόλις  το «εμβόλιο» της Pfizer για την COVID-19 εξασφάλισε έγκριση για τη χορήγησή του  σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, τα μεγάλα φαρμακεία λιανικής πώλησης (τα CVS Pharmacy, Walgreens και Rite Aid, κ.α.) άρχισαν προσαρμόζουν τις πολιτικές τους (μάρκετινγκ) για να τα καταστήσουν γρήγορα διαθέσιμα. Ενώ, η Walgreens  δήλωσε  ότι τα ραντεβού μπορούν να κανονιστούν μέσω του διαδικτύου ή κατά τη διάρκεια του περιπάτου έως και 30 λεπτά πριν από την επιθυμητή ώρα.

Υ.Γ. (ΚΓ): Το επόμενο επίσημο Δελτίο Απωλειών Ανθρώπινων Ζωών που θα καλύπτει το διάστημα μέχρι τις 15 Μαΐου 2021, αναμένεται να εκδοθεί στις 21 Μαΐου 2021.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης