Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι λεπτομέρειες για το Σύστημα Παροχής Αγροτικών Συμβουλών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018, 16:23
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι λεπτομέρειες για το Σύστημα Παροχής Αγροτικών Συμβουλών
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πάνω σε αυτή θα στηριχθεί η προκήρυξη του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που θα έχει προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ περίπου. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η παροχή συμβουλών σε γεωργούς, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η απόφαση, οι γεωργικές συμβουλές επιδιώκουν την εκπλήρωση των στόχων τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπ' όψη, μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών.

Όλοι οι αγρότες έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε, ωστόσο προτεραιότητα έχουν οι νέοι έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων των γεωργών όπως συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ).

Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι που θέλουν να πιστοποιηθούν και να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα, πρέπει, αναγκαστικά να παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον ΕΛ.ΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Σύμφωνα με την απόφαση, «μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικού και επανακατάρτισης), οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης», στην οποία αναγράφονται και τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018, 16:33