Επεκτείνονται τα δικαιώματα πολιτών στους φορείς του δημοσίου τομέα

Επεκτείνονται τα δικαιώματα πολιτών στους φορείς του δημοσίου τομέα
Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς οι προτάσεις, που είχε διατυπώσει, για την επέκταση δικαιωμάτων πολιτών στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενσωματώθηκαν στον πρόσφατο νόμο 4325/2015 (άρθρο 7), του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Όπως αναφέρει η αρχή, με την ψήφιση του νόμου, υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του Συνηγόρου και οι διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου, που ρυθμίζουν τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, την πρόσβαση σε έγγραφα και την πρωτοκόλληση αιτήσεων, πλέον εφαρμόζονται αναλόγως και από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θεσπίζεται, ως υποχρέωση, η παροχή έγγραφης ενημέρωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας σε υπαλλήλους, που έχουν υποβάλει αιτήσεις σχετικά με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διαπιστώσει τη διαφοροποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), όσον αφορά την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του αναφέρεσθαι (άρθρο 10), το οποίο περιλαμβάνει την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αρχών να απαντούν αιτιολογημένα και σύντομα σε αιτήσεις για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων.

Επίσης, είχε διαπιστώσει ότι, πολύ συχνά παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση ή παράλειψη απάντησης σε αιτήματα που υποβάλλουν δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους, για θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Μέσα από Ετήσιες Εκθέσεις του, αλλά και έγγραφά του προς το υπουργείο, είχε διατυπώσει την άποψη ότι αυτό συνιστά σοβαρή μορφή κακοδιοίκησης, καθώς το δικαίωμα λήψης απάντησης προκύπτει σαφώς από το Σύνταγμα και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015, 06:20