Κατά των ιδιωτικοποιήσεων των αεροδρομίων το Οικονομικό Επιμελητήριο υπό προϋποθέσεις

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 10:30
Κατά των ιδιωτικοποιήσεων των αεροδρομίων το Οικονομικό Επιμελητήριο υπό προϋποθέσεις
Το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τάσσεται κατά της παραχώρησης εκμετάλλευσης σε ιδιώτες των Αεροδρομίων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ακτίου, υπό προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου που εξέδωσε:

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι το κράτος απέτυχε να επιτελέσει το ρόλο του «επιχειρηματία» με επιτυχία, έναντι ελαχίστων εξαιρέσεων, ανεξαρτήτως της βούλησης, διαχρονικά, όλων των Ελληνικών Κυβερνήσεων να βελτιώσουν την κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα. Την αποτυχία αυτή, δε, κλήθηκε να «πληρώσει» ο Έλληνας φορολογούμενος, καθόσον πλήθος επιχειρήσεων υπό κρατικό έλεγχο συσσώρευσαν ελλείμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με τα δεδομένα αυτά, το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε. υποστηρίζει την άποψη ότι το κράτος θα πρέπει να διαδραματίζει, ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο στις αγορές προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των αγορών σε ένα καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού.

Κατ’ εξαίρεση η κρατική παραγωγική δραστηριότητα, θα πρέπει να αναπτυχθεί σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα η άμυνα, η ασφάλεια, η παιδεία και η υγεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή της χώρας μας. Τις ανωτέρω υπηρεσίες πρέπει να απολαμβάνει ο κάθε έλληνας πολίτης ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας.

Επιπλέον, σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια, το κράτος οφείλει να ασκεί αυστηρό εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο, και ένα πρόσθετο λόγο που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια, χωρίς να αποκλείεται ο παραγωγικός του ρόλος σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και με την προϋπόθεση ότι δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος ένα δυσανάλογο κόστος.

Στο ρυθμιστικό ρόλο που πρέπει να επιτελεί το κράτος στις αγορές, ανάγεται και η υποχρέωσή του να δημιουργεί και να συντηρεί εκείνες τις υποδομές που διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η κοινωνική ευμάρεια στο μέγιστο βαθμό. Τέτοιες, υποδομές είναι, για παράδειγμα το οδικό δίκτυο το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά και μετακίνηση αγαθών και προσώπων, καθώς επίσης και τα λιμάνια και αεροδρόμια που διευκολύνουν την ανταλλαγή και μεταφορά αγαθών καθώς και τη μετακίνηση προσώπων.

Είναι, λοιπόν, ευθύνη του κράτους η δημιουργία και η διαχείριση των ανωτέρω υποδομών, μεταξύ αυτών και των αεροδρομίων της χώρας μας, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης στις αγορές όταν αυτές αποτυγχάνουν (ύπαρξη μονοπωλίων, ολιγοπωλίων σε τομείς της οικονομίας). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα που παρέχεται στο κράτος, όταν αυτό ελέγχει τη λειτουργία των αερολιμένων, να καθορίσει τα τέλη ελλιμενισμού σε τέτοιο επίπεδο ώστε να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα σε περιόδους οικονομικής κάμψης ή ύφεσης.

Επιπλέον, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, ο έλεγχος και η διαχείριση των αεροδρομίων πρέπει να συνδέεται με την καλύτερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συντήρηση και η βελτίωση των υποδομών των κρατικών αεροδρομίων και ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναμφισβήτητα, η βελτίωση των υποδομών και λιγότερο ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, απαιτούν πρόσθετους πόρους, οι οποίοι στη σημερινή οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστούν. Όμως, από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, (με την επιφύλαξη των πρωτογενών στοιχείων που δεν έχουμε ως επιστημονικός φορέας ακόμα στη διάθεσή μας) προκύπτει ότι τα Αεροδρόμια της Περιφέρειάς μας, υπό κρατικό έλεγχο, ως οικονομικοί οργανισμοί, αποκομίζουν σημαντικά κέρδη τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στην βελτίωση των υποδομών τους και στον διοικητικό εκσυγχρονισμό, χωρίς να αποκλείεται στο τομέα αυτό η συνεργασία ακόμη και με ιδιώτες ως εξωτερικοί συνεργάτες – σύμβουλοι, οι οποίοι θα έχουν διακριτό και όχι αποφασιστικό ρόλο.

Εφόσον, λοιπόν, το κράτος έχει τη δυνατότητα να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος ο οποίος να δημιουργεί την ανάγκη να εκχωρηθεί η εκμετάλλευση των αεροδρομίων της Περιφέρειάς μας σε ιδιώτες. Εξάλλου, η μοναδική περίπτωση που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εκχώρηση σε ιδιώτες του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης τέτοιων υποδομών, είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας και πόρων.

Συνεπώς, τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, θα πρέπει να παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος θα διαθέσει, άμεσα, οικονομικούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό τους.

ΠΗΓΗ: corfupress.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, 10:32