Πώς μπορείτε να ανοίξετε φαρμακείο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 17:37
Πώς μπορείτε να ανοίξετε φαρμακείο
Επανήλθε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που ανοίγει το επάγγελμα του φαρμακοποιού, επιτρέποντας και σε άλλα πρόσωπα εκτός των φαρμακοποιών να λειτουργούν φαρμακεία , κάτι που έχει προκαλέσει κατά καιρούς σφοδρές αντιδράσεις στον κλάδο τους. Με το προεδρικό διάταγμα που κατατέθηκε στο ΣτΕ από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, θα μπορούν να χορηγούνται άδειες λειτουργίας φαρμακείου (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) σε :

1) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού,

2) Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί ) και

3) Συνεταιρισμούς μέλη της «Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας».

Το προεδρικό διάταγμα κατατέθηκε τώρα διότι το περασμένο καλοκαίρι η Ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε υπουργική απόφαση η οποία περιέγραφε αυτές τις προϋποθέσεις καθώς είχε κρίνει πως αυτές ρυθμίζονται μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση όπως είχε γίνει το 2017.


Τώρα το υπουργείο επανήλθε με το σχέδιο Διατάγματος , το οποίο προβλέπει:

- ο ιδιώτης μη φαρμακοποιός μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο, υποχρεωτικά μόνο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.

- Στην ΕΠΕ μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας ο φαρμακοποιός ο οποίος έχει δηλωθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου.

-Όταν χορηγείται άδεια σε φαρμακοποιό τότε το φαρμακείο του δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία.

-«Kάθε άδεια αντιστοιχεί σε ένα κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγουμένων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μια άδεια κατ΄ ανώτερο όριο κατ΄ έτος μέχρι το 2020, οπότε ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα». Για το έτος 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι 9 και για το 2020 μέχρι 10 αδειών στο ίδιο πρόσωπο».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 19:14