Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου οι αιτήσεις για άδειες αλιείας σε Λέσβο και Λήμνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 08:34
Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου οι αιτήσεις για άδειες αλιείας σε Λέσβο και Λήμνο
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση της ειδικής άδειας αλιείας μικρών πελαγικών ειδών και αδειών αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού έτους 2015 οι επαγγελματίες αλιείς των νήσων Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
• Αίτηση που θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και του σκάφους του.
• Φωτοαντίγραφο Άδειας Αλιευτικού Σκάφους Επαγγελματικής Αλιείας.
• Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης.
• Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας.
• Φωτοαντίγραφο του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 15099 /1986, με την οποία ο πλοιοκτήτης ή οι πλοιοκτήτες (σε περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας) θα δηλώνουν τα εξής: «αναλαμβάνω την υποχρέωση να παρέχω στη διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας».

Όσοι πλοιοκτήτες έχουν λάβει άδειες αλίευσης για το έτος 2014, μπορούν να καταθέτουν -για όσα δικαιολογητικά δεν έχουν επέλθει αλλαγές- υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τους και, έτσι, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:
1. Στο 2251046667 για τους αλιείς νήσου Λέσβου και
2. Στο 2254351251 για τους αλιείς νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Πηγή: limnosreport.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014, 08:37