«Φρένο» στο «πάρτι» των ιατρικών συνεδρίων

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010, 13:49
«Φρένο» στο «πάρτι» των ιατρικών συνεδρίων
Με την έγκριση του ΕΟΦ, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα χρηματοδοτούν τα ιατρικά συνέδρια, μετά το νέο πλαίσιο που θα οριστεί για τη διοργάνωση των συνεδρίων.

Μεταξύ άλλων, τα νέα μέτρα προβλέπουν ότι επιτρέπεται η κάλυψη από φαρμακευτικές των εξόδων φιλοξενίας ιατρών ή άλλων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις, μόνο μετά από έγκριση του ΕΟΦ.

Για την έγκριση συμμετοχής γιατρών στις επιστημονικές αυτές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, οι εταιρείες χορηγοί καταθέτουν στον ΕΟΦ τον αριθμό των συμμετεχόντων στο συνέδριο, αναφέροντας το κόστος συμμετοχής τους ανά σύνεδρο και την ειδικότητά τους, και απολογιστικά καταθέτουν κατάσταση με τα ονόματα όσων συμμετείχαν, αναφέροντας το τελικό κόστος συμμετοχής τους ανά σύνεδρο και την ειδικότητα τους.

Ο ΕΟΦ θα θέτει τα όρια, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εταιρειών - χορηγών, στα έξοδα συμμετοχής και στον αριθμό εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα μπορεί να χορηγεί κάθε εταιρεία για κάθε επαγγελματία υγείας ανά έτος.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010, 13:52