«Παγίδα» στο μηχανογραφικό με τις ονομασίες σχολών

«Παγίδα» στο μηχανογραφικό με τις ονομασίες σχολών
Ένα ζήτημα που αφορά στις «παγίδες» του μηχανογραφικού έφθασε πρόσφατα μέχρι τη Βουλή, με σχετική ερώτηση βουλευτών.

Στο μηχανογραφικό αναγράφονταν σχολές με την ίδια ονομασία, ωστόσο δεν ήταν ισότιμες, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να επιλέξουν κατώτερου επιπέδου τμήμα.

Για παράδειγμα, στο εφετινό μηχανογραφικό αναγράφονταν σχολές όπως:

Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο ΑΠΘ.

Με μία πρώτη ματιά όλες οι σχολές μοιάζουν ίδιες. Δεν είναι όμως, καθώς όλες εκτός της σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι πενταετούς φοίτησης και είναι επιπέδου 7 (σ.σ.: master). Εν αντιθέσει, η σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι τετραετούς φοίτησης και το πτυχίο της είναι επιπέδου 6.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρα ενός φοιτητή στο «Το Έθνος»: «Δεν είχαμε καταλάβει ότι η αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι κατώτερου επιπέδου. Αυτό δεν γινόταν αντιληπτό στο μηχανογραφικό, αφού ήταν στην ίδια σειρά. Τελικά, προτιμήσαμε να επιλέξουμε τη σχολή της Αθήνας, προκειμένου το παιδί να είναι κοντά στο σπίτι μας. Εάν το ξέραμε, ο γιος μου θα είχε βάλει τη σχολή της Θράκης πρώτη, αφού είχε τα μόρια…».

Το ζήτημα έφτασε ως τη Βουλή με ερώτηση των βουλευτών Λεωνίδα Γρηγοράκου και Γιάννη Μανιάτη, οι οποίοι επισημαίνουν ότι «ποτέ στα χρονικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν έχει υπάρξει φαινόμενο να αναγράφονται με την ίδια ακριβώς ονομασία σχολές που δεν είναι ισότιμες».

Μια λύση που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να υπάρξει μέριμνα από το αρμόδιο Υπ. Παιδείας, έτσι ώστε να συνταχθεί διάταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα μετεγγραφής από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ή από όποιες σχολές υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα) προς σχολές άλλων πανεπιστημίων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, 10:38