Πού στηρίχθηκε το σκεπτικό του Συμβουλίου για τον Δ. Κοντομηνά

Πού στηρίχθηκε το σκεπτικό του Συμβουλίου για τον Δ. Κοντομηνά
Τους λόγους υγείας, που επικαλέστηκε ο Δημήτρης Κοντομηνάς, αλλά και την ένδειξη ότι τα δανεισθέντα χρήματα κατέληξαν στην εξυπηρέτηση δανειακών αναγκών και όχι σε προσωπικούς λογαριασμούς, υιοθέτησαν στο σκεπτικό τους οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, οι οποίοι αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το Συμβούλιο δέχθηκε ότι ο Δ. Κοντομηνάς δεν είναι ύποπτος φυγής, αλλά ούτε και ύποπτος διάπραξης νέων αδικημάτων.

Το δικαστικό συμβούλιο στο 44ο φύλλο του βουλεύματος δέχτηκε τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των συνηγόρων του κ. Κοντομηνά και αναφέρει: «Κατά το πλείστον τα δανεισθέντα χρήματα διοχετεύτηκαν σε αναχρηματοδότηση-εξυπηρέτηση άλλων δανείων προς άλλες τράπεζες», επομένως δεν υπήρχε κάποια προσωπική ωφέλεια.

Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο που έλαβαν υπόψιν τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου αφορούν στην αγορά ακινήτου (Λονδίνο). Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η αγορά του ακινήτου έγινε το 2006, προτού δηλαδή υπάρξει συνεργασία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η αγορά έγινε υπέρ εταιρείας συμφερόντων του κ. Κοντομηνά -ως επένδυση- και πουλήθηκε το 2012 με κέρδος 5 εκατομμύρια (μείον τους φόρους), ποσό που διατέθηκε για την κάλυψη εταιρικών σκοπών στην Ελλάδα.

Στο βούλευμα αναφέρεται επίσης:

«Προκύπτουν περιστατικά που συνιστούν την από νομοτεχνική άποψη αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των προαναφερόμενων αξιόποινων πράξεων για τις οποίες ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και τιμωρούνται από τον νόμο με ποινές ισόβιας κάθειρξης (η κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου), κάθειρξης έως δέκα έτη (η άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απιστία) και κάθειρξης δέκα έως είκοσι ετών (η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα). Επίσης, προκύπτει ότι οι ανωτέρω αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο αξιόποινες πράξεις ενέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω των οποίων, θα μπορούσε να επιβληθεί σε αυτόν προσωρινή κράτηση. Ειδικότερα, προκύπτει ο στενός σύνδεσμος του κατηγορουμένου, υπό την ιδιότητά του ως επιχειρηματία με πολυετή και εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, με παράγοντες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ως εκ του οποίου (συνδέσμου), αυτός προέβη σε συνεργασία με το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, κατά τον επίδικο χρόνο, είχε δημόσιο χαρακτήρα, στηριζόμενο οικονομικά σε αποταμιεύσεις μέσων Ελλήνων καταθετών και ως εκ τούτου η όποια επιχειρηματική κίνηση και δράση του (Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) από κοινού με τον ως άνω κατηγορούμενο, είχε άμεσο αντίκτυπο στα έννομα αγαθά της ελληνικής οικονομίας ως και στην ασφάλεια των καταθέσεων του μέσου Έλληνα. Ιδιαίτερα δε το έτος 2008, όπου διενεργήθηκε η συνεργασία του κ. Κοντομηνά με το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα, οπότε και ξεκίνησε η οικονομική κρίση, που μαστίζει τη χώρα. Ωστόσο, βάσει της συγκεκριμένης κατάστασης της υγείας του κατηγορουμένου, όπως αυτή παρουσιάζεται από τα προσκομισθέντα ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ιατρικά έγγραφα, σε συνδυασμό με την προφορική παρουσίαση και ανάπτυξη αυτής από τους συνηγόρους του, κρίνεται ότι ο εγκλεισμός του στη φυλακή θα έχει ως συνέπεια την επιδείνωση της υγείας του, με απρόβλεπτη κατάληξη».


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014, 21:20