Προσλαμβάνονται 667 αναπληρωτές

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010, 17:51
Προσλαμβάνονται 667 αναπληρωτές
Την πρόσληψη 667 εκπαιδευτικών ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ15,ΠΕ16 και ΠΕ18.33 ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Παιδείας.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας στο διάστημα από 18 μέχρι 20 Οκτωβρίου 2010.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010, 17:51