Στήριξη στους ευάλωτους φοιτητές του ΑΠΘ

Στήριξη στους ευάλωτους φοιτητές του ΑΠΘ
Πρόταση δημιουργίας γραφείου στήριξης φοιτητών του ΑΠΘ που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κατατέθηκε στην πρυτανεία του πανεπιστημίου.

Ειδικότερα η πρόταση αφορά τη δημιουργία γραφείου συνδεσιμότητας και στήριξης φοιτητών που εντάσσονται σε ευαίσθητες ομάδες, όπως φοιτητές ΑμεΑ, φοιτητές – μέλη της LGBTQI+ κοινότητας, με μειωμένες οικονομικές δυνατότητες ή Έλληνες του εξωτερικού και φοιτητές από άλλες χώρες που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Την πρόταση κατέθεσε το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ και οι Επιτροπές Εθελοντισμού, Κοινωνικής Πολιτικής, Ψυχολογίας, Προσβασιμότητας και Βιώσιμης Κινητικότητας.

Από έρευνα που διενεργήθηκε από το Παρατηρητήριο το 2016 προέκυψε ότι οι Έλληνες που επέστρεψαν από το εξωτερικό και οι αλλοδαποί φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Εξάλλου η εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με βαθμολογικά κριτήρια αποκλειστικά και κατά συνέπεια δεν τηρούν απαραίτητα τις προϋποθέσεις, ενώ ορισμένοι έχουν και χαμηλότερο γνωστικό υπόβαθρο.

Σε άλλο σημείο της έρευνας διαπιστώνεται ότι τα ΑμεΑ, ανάλογα και με το είδος της πάθησής τους, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα τμήματα και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις σχολές ή σε διαφορετική περίπτωση η πολιτεία να μεριμνά για την ύπαρξη παράλληλου προγράμματος φοίτησης αποκλειστικά για ΑμεΑ σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα.

«Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση στα παιδιά και ιδιαίτερα στις κατηγορίες ΑμεΑ, καθώς όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις σχολές», σχολίασε στη «Μ» η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ και καθηγήτρια του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θέκλα Τσιτσώνη και συνέχισε: «Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, για να μετέχουν όλοι οι φοιτητές κανονικά στο πρόγραμμα σπουδών και να υπάρξουν παράλληλα προγράμματα, ειδικά σε σχολές που χρειάζονται σωματική άσκηση».

Εξάλλου η κ. Τσιτσώνη διευκρίνισε ότι δεν πρέπει να τεθεί κανείς μαθητής έξω από τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα και να υπάρχει πρόβλεψη για όλους τους φοιτητές.

Σημειώνεται ότι η καταγραφή δεν έγινε με απόλυτη ακρίβεια, καθώς κάθε τμήμα προχωρούσε σε διαφορετικά βήματα, ενώ δεν αφορά άτομα με οικονομικά / κοινωνικά προβλήματα ή μέλη της LGBTQI+ κοινότητας, καθώς δεν απευθύνθηκαν στο Παρατηρητήριο μέχρι σήμερα, ενώ και ο εντοπισμός τους θα ήταν δύσκολη διαδικασία.

Η εκδήλωση

Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ διοργανώνει ημερίδα για την αναλυτική παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας με θέμα «Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου και ώρα 11:00 στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Πηγή: εφημερίδα «Μακεδονία»

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Μαΐου 2017, 06:15