«Στον αέρα» χιλιάδες συνταξιούχοι

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, 14:26
«Στον αέρα» χιλιάδες συνταξιούχοι
Σοβαρό πρόβλημα για χιλιάδες συντάξεις δημιουργεί ο συντελεστής μεταβολής μισθών που ζητεί το υπουργείο Εργασίας, αφού ο συντελεστής αυτός απλώς δεν υπάρχει!

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο συντελεστής μεταβολής μισθών που ζητεί το υπουργείο δεν είναι δυνατόν να καταρτιστεί με βάση τις διαθέσιμες στατιστικές, επειδή αυτός αποκλίνει από τον Δείκτη Κόστους Εργασίας που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο εν λόγω συντελεστής, δε, δεν είναι οποιοσδήποτε συντελεστής, αλλά ο απαραίτητος μαθηματικός τύπος για την έκδοση των νέων συντάξεων και τον επαναϋπολογισμό των παλαιών (άρθρο 8 Ν. 4387/2016).

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Με αφορμή την αρθρογραφία που αναφέρεται στον υπολογισμό του συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών του Ν. 4387/2016 και σε δήθεν καθυστέρηση από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ, διευκρινίζονται τα εξής:

Η ΕΛΣΤΑΤ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα (που υπεβλήθη το Νοέμβριο του 2016) για τον υπολογισμό του ανωτέρω συντελεστή, συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι διαθέσιμες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του εν λόγω συντελεστή, επειδή αυτός αποκλίνει από το Δείκτη Κόστους Εργασίας που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ. Η εν λόγω απόκλιση είχε επισημανθεί στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στο πλαίσιο παλαιότερου αιτήματός της προς την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την κατάρτιση του συντελεστή ωρίμανσης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, σε εφαρμογή του Νόμου 3863/2010.

Σημειώνεται ότι η αναφορά στην «ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή», στα άρθρα 8, 28 και 35 του Ν. 4387/2016, περιελήφθη στο Νόμο χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετική συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διαδικασία σύνταξής του, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 7, του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.

Η ΕΛΣΤΑΤ πρότεινε πάντως στη Γ. Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, να προβούν στη μελέτη και αξιολόγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη, με την υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ, της εθνικής μεθοδολογίας κατάρτισης του συντελεστή μεταβολής μισθών.

Ως εκ τούτου, οι αναφορές ότι η ΕΛΣΤΑΤ επί εννέα μήνες εξέταζε την κατάρτιση του δείκτη είναι εκτός πραγματικότητας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, 14:47