Τα SOS του Ε9

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014, 09:50


Του Κώστα Ιερίδη

Σε λειτουργία τίθεται -το αργότερο μέχρι την Παρασκευή- η εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9 από φορολογουμένους που ενώ δικαιούνταν εκπτώσεις δεν τις έλαβαν ή πλήρωσαν μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ.

Έτοιμη προς χρήση είναι η εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9Η διαφορά που θα προκύπτει από τα νέα εκκαθαριστικά τα οποία θα εκδοθούν ύστερα από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα συμψηφίζεται με τις τέσσερις δόσεις που απομένουν να πληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο.

Εάν από τη νέα εκκαθάριση προκύψει μειωμένος ΕΝΦΙΑ κατά 300 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων προκύπτει η μείωση αυτή.

Τα σημεία-κλειδιά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε πέντε σημεία:

1. Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό (έκπτωση 60%), συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

   - στη στήλη 10 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα»
   - στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
   - στη στήλη 32 του πίνακα 1 συμπληρώνεται κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

2. Για κενό ακίνητο που δεν ηλεκτροδοτούνταν το 2013 (έκπτωση 20%) συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

   - στη στήλη 32 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα»
   - στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ», ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα από το εάν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί
   - στη στήλη 31του πίνακα 1 αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.

Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32, αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.

3. Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Επίσης, αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.

4. Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας, αναγράφονται ως κατοικίες. Εάν για αυτά έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης ή ενοικιαζόμενων δωματίων και έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων, αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες.

5. Γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτήριο - αποθήκη ορίζεται το αυτοτελές κτήριο ή το παρακολούθημα βιομηχανικού ή βιοτεχνικού κτηρίου, στο οποίο φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, ή το κτήριο που στεγάζει ζώα, στο οποίο εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει άδεια οικοδομής γεωργικού ή κτηνοτροφικού κτίσματος, αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014, 10:17