Tι ισχύει για τις μετεγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 18:46
Tι ισχύει για τις μετεγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους φοιτητές που αιτήθηκαν μετεγγραφή, με τα κριτήρια της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄), χωρίς μοριοδότηση και συγκεκριμένα όσους αιτήθηκαν μετεγγραφή ως:

-τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120Α΄),
-έχοντες αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),
-πάσχοντες από μία εκ των αναφερομένων στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ. 151/17897/Β6/ 2014 (ΦΕΚ 358Β΄) Κ.Υ.Α. παθήσεις.
-έχοντες πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής υποδοχής προκειμένου να ενημερωθούν για την προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της με αρ. 174476/Ζ1/30-10-2015 (ΑΔΑ: 69Μ34653ΠΣ-ΤΒΛ) εγκυκλίου.

Επιπλέον, οι φοιτητές που εισήχθησαν σε Τμήμα ή Σχολή μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (παρ. 1, περίπτωση γ της Υ.Α. 171088/Ζ1/26.10.2015 – ΦΕΚ Β΄ 2320/27.10.2015), οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εγγραφής τους στο Τμήμα εισαγωγής, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 18:51