Το ΥΠΕΚΑ απαντά για τις «κρυφές» χρεώσεις της ΔΕΗ

Το ΥΠΕΚΑ απαντά για τις «κρυφές» χρεώσεις της ΔΕΗ
Έπειτα από τις καταγγελίες καταναλωτών για τις χρεώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση-έστω και με καθυστέρηση.

«Ο πίνακας που δημοσιεύεται στο συνοδευτικό του “σχεδίου Νόμου Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις”, είναι ο πίνακας των χρεώσεων που ήδη ισχύουν από τις 9 Απριλίου 2012 με τη δημοσίευση του νόμου 4067/2012.

Το ΥΠΕΚΑ, με την ειδική Διάταξη που περιέλαβε στο σχέδιο Νόμου που κατατίθεται στη Βουλή, απαλλάσσει - και μάλιστα αναδρομικά από τις 9 Απριλίου 2012 - τους Πολύτεκνους και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, από τις εν λόγω χρεώσεις ΥΚΩ, που ήδη ισχύουν.

Η μόνη λοιπόν διαφοροποίηση, είναι ως προς την απαλλαγή από τις ήδη υπάρχουσες και γνωστές χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας των συγκεκριμένων ομάδων που προαναφέρθηκαν».

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013, 18:03