Το ΣτΕ ενέκρινε την έκδοση νέων ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, 17:55
Το ΣτΕ ενέκρινε την έκδοση νέων ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων

Την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξασφάλισαν τα νέα ηλεκτρονικά δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων καθώς με σειρά αποφάσεών της, η επταμελής σύνθεση του Δ΄ Τμήματος άναψε το «πράσινο φως» για την έκδοσή τους, παρά τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί για την ακύρωση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν απορριπτέους τους λόγους που επικαλούνται οι προσφεύγοντες (πολίτες, κληρικοί και δικηγόροι), οι οποίοι διαμαρτύρονται  για την πλειάδα των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις νέες ταυτότητες, δίνοντας ακόμη και τη δυνατότητα  εντοπισμού του κατόχου της λόγω του «RFID chip», που περιέχουν.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, νομίμως περιλαμβάνονται στις νέες ταυτότητες τα στοιχεία αυτά, τα οποία αν και προσωπικά δεδομένα, προβλέπονται από την επίμαχη υπουργική απόφαση, ακόμη  και χωρίς τη συγκατάθεση του πολίτη και κατόχου του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. Και αυτό γιατί είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου που εμπίπτει στην  άσκηση της δημόσιας εξουσίας και αφορά δημοσίου συμφέροντος σκοπό.

Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι μη νόμιμα προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες, τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και αυτό, γιατί, όπως αναφέρουν, δεν είναι κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη της ταυτότητας των πολιτών, αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύμφωνα με τον νόμο 1599/1986, όπως βάσιμα υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, 18:02