Βρέθηκε η «χρυσή τομή» στον Ο.Τ.Ε.

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13:47
Βρέθηκε η «χρυσή τομή» στον Ο.Τ.Ε.
Σε συμφωνία κατέληξαν η διαπραγματευτική ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ και η διοίκηση του Οργανισμού, στο πλαίσιο σύναψης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Βάσει συμφωνίας, οι ώρες εργασίας μειώνονται σε 35 (από 40) με αντίστοιχη μείωση μισθών 11% μεσοσταθμικά την 3ετία.

Αναλυτικά:


• Μείωση των ωρών εργασίας κατά 12,5% δηλαδή από 40 ώρες στις 35, με μείωση αντίστοιχα των μισθών στο 11% μεσοσταθμικά την 3ετία, χωρίς πάγωμα ή κατάργηση των ωριμάνσεων (μισθολογικά κλιμάκια, χρονοεπίδομα) και επαναφορά του ισχύοντος σήμερα μισθολογίου και των ωρών εργασίας την 1/1/2015.
• Δέσμευση της εταιρείας για μη προσφυγή σε εκ περιτροπής εργασία και για μη καταγγελία συμβάσεων εργασίας του προσωπικού για οικονομοτεχνικούς λόγους για όσο διάστημα θα ισχύει η ως άνω μείωση.
• Όσο διάστημα διαρκεί η ως άνω συμφωνία, καμία μείωση μισθών από εξωγενή αίτια δεν θα υπάρξει.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:08