Χανιά: Σχέδιο διαχείρισης υδραυλικών έργων αποκτά η Κρήτη

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, 17:37
Χανιά: Σχέδιο διαχείρισης υδραυλικών έργων αποκτά η Κρήτη

Στην τελική ευθεία μπήκε η διαδικασία για την πλήρη αποτύπωση των υδραυλικών έργων της Κρήτης καθώς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία και υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης: «Σχέδιο διαχείρισης (Master Plan) των υδραυλικών έργων Κρήτης. Η σύμβαση είναι συνολικού προϋπολογισμού 257.025,00 ευρώ προ Φ.Π.Α. και ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης είναι δώδεκα μήνες.

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από δύο τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα θα υλοποιηθεί η «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης της Κρήτης» η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Την απογραφή της υπάρχουσας υποδομής σε υδραυλικά έργα (αποτύπωση - ανάλυση - αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης) και την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης για το νησί.

Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθούν προτάσεις διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Κρήτης, με προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης.

Θα κατατεθούν προτάσεις και προγράμματα υλοποίησης έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος καθώς και πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών του νερού ύδρευσης.

Παράλληλα, θα εκπονηθεί η στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Στο δεύτερο τμήμα θα υλοποιηθεί η «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης» με στόχο να εντοπισθούν και να ιεραρχηθούν τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος Κρήτης σε ζώνες δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας και για το υπόλοιπο του υδατικού διαμερίσματος. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει καταγραφή οργάνωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης , θα γίνει πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου καθώς και σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων τα οποία εντάσσονται στις κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης, του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ Φώτης Καζάσης αναφερόμενος στην σημασία της εκπόνησης του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου Κρήτης δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θεσμική παρέμβαση η οποία τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν τα συναρμόδια υπουργεία και οργανισμοί. Σκοπός είναι να καταλήξουμε στη στρατηγική μελέτη η οποία θα αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια το εργαλείο προτεραιοποίησης και διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων για τα μεγάλα υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα της Κρήτης υπό το πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισής τους».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, 17:37