Πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο στις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, 14:09
Πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο στις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Δεν επιτεύχθηκε, πριν από λίγο, η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών που απαιτούνταν για την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν, για την συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, στις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Όπως διευκρινίζεται, εάν ούτε το Συμβούλιο αντιταχθεί, ο κατ' εξουσιοδότηση νόμος ταξινόμησης τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έφερε αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Κομισιόν για την Ταξινόμηση, να συμπεριλάβει συγκεκριμένες δραστηριότητες πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στον κατάλογο των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη λεγόμενη Ταξινομία της ΕΕ.

Καθώς η Κομισιόν πιστεύει ότι υπάρχει ρόλος για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε αέριο και πυρηνικές δραστηριότητες στην πράσινη μετάβαση, πρότεινε την ταξινόμηση ορισμένων δραστηριοτήτων ορυκτού αερίου και πυρηνικής ενέργειας ως μεταβατικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η συμπερίληψη ορισμένων δραστηριοτήτων αερίου και πυρηνικής ενέργειας είναι χρονικά περιορισμένη και εξαρτάται από ειδικούς όρους και απαιτήσεις διαφάνειας.

Υπέρ του ψηφίσματος ψήφισαν 278 ευρωβουλευτές, 328 κατά και 33 απείχαν. Χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία 353 βουλευτών για να ασκήσει βέτο στην πρόταση της Κομισιόν.

Εάν ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Συμβούλιο αντιταχθούν στην πρόταση έως τις 11 Ιουλίου 2022, ο κατ' εξουσιοδότηση νόμος ταξινόμησης θα τεθεί σε ισχύ και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, 14:09