Συζήτηση στην ολομέλεια της Ευρωβουλής για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ε.Ε.

Συζήτηση στην ολομέλεια της Ευρωβουλής για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ε.Ε.
Συζήτηση στο πλαίσιο έκθεσης της K. Λυμπάκα (Πολωνία, S&D) για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ε.Ε, πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (11-14.6.2018).

Ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL) μίλησε για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα της παιδείας, ως αποτέλεσμα των αντιλαϊκών και αντικοινωνικών πολιτικών που εφαρμόζονταν και εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τη γενική υποβάθμιση των πολιτικών εκπαίδευσης και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των δασκάλων και των καθηγητών, την αύξηση του ποσοστού των κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών και τη διόγκωση του φαινομένου του braindrain από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Νότου, την προώθηση του ατομικισμού σε βάρος της συλλογικής συνείδησης, και την προώθηση εκπαιδευτικών συστημάτων με κυρίαρχο σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, και τους συμμετέχοντες σ' αυτά να γεμίζουν με άγχος και ανησυχία λόγω της πολύ δύσκολης κατάστασης που θα αντιμετωπίσουν μετά τις σπουδές.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης (S&D) συνεχάρη τη κα Λιμπάτσκα στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, καθώς εκτίμησε πως είδε με βάθος και τόλμη τα προβλήματα της παιδείας και έδωσε τις σωστές κατευθύνσεις για το μέγιστο αυτό ευρωπαϊκό θέμα. Η έκθεση, όπως ανέφερε, διεκδικεί ενόψει του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε., επενδυτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς προσανατολισμένα στον μέγιστο στόχο της παιδείας. Κατά τη γνώμη του, οι στόχοι χρηματοδότησης πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ των κρατών-μελών μέχρι το 2025, δεδομένου ότι η Ρουμανία δαπανά μόνο το 3% και η Ελλάδα μόλις το 4%, σε σύγκριση με το 6,5% του Βελγίου και το 7% της Δανίας.

«Είναι λοιπόν σαφές ότι σε μια ενιαία αγορά, οι ισορροπίες αυτές πλήττουν τους πιο αδύναμους. […] Η Ευρώπη χρειάζεται τον στόχο αυτό αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για τη σύγκλιση και για την οικονομική ανάπτυξη παντού χωρίς αποκλεισμούς», είπε ο κ. Γραμματικάκης.

Ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τους νέους και τον αθλητισμό, υπογράμμισε από τη πλευρά του τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. «Ο μετασχηματισμός των κοινωνιών και των οικονομιών, δημιουργεί μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές πραγματικότητες που χρειάζονται επείγουσες απαντήσεις, προκειμένου να προσφέρουμε λαμπρό μέλλον στους νέους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε τρεις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο σχετικά με την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα των περιόδων εκμάθησης στο εξωτερικό, την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών και τα υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και φροντίδας, παιδιών που βρίσκονται στην πρώιμη παιδική τους ηλικία.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, 00:32