«Τεχνητή Νοημοσύνη»: Κίνδυνος για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, 12:08
«Τεχνητή Νοημοσύνη»: Κίνδυνος για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας!
Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Τον κώδωνα του κινδύνου, ότι ενδεχόμενη κακή ή ανεξέλεγκτη χρήση της «τεχνητής νοημοσύνης» και της ρομποτικής μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ψηφιακή, φυσική και πολιτική ασφάλεια στην Ε.Ε. και σ’ όλο τον κόσμο, κρούει σε γνωμοδότησή της η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σχετικής πρότασης Ψηφίσματος, η Επιτροπή υπογραμμίζει το γεγονός ότι «η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να απειλήσει την ψηφιακή, φυσική και πολιτική ασφάλεια, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή επιθέσεων μεγάλης κλίμακας και υψηλής απόδοσης ενάντια σε πολύ συγκεκριμένους στόχους».

Απευθυνόμενη στην Κομισιόν η Επιτροπή την προτρέπει «να συνεργαστεί στενά με τεχνικούς ερευνητές, για τη διερεύνηση, την πρόληψη, και τον μετριασμό των επιβλαβών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει η κακόβουλη χρήση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων, πολιτικών, και κανόνων».

Την καλεί, δε, «να διασφαλίσει ότι κάθε νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., που θα αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Υπογραμμίζει, τέλος, ότι κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναπτύσσεται με σεβασμό προς τις αρχές της διαφάνειας, ούτως ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να κατανοεί τις ενέργειές του και οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και πότε επικοινωνούν ή αλληλεπιδρούν με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και στην εμπιστοσύνη των χρηστών όταν συναλλάσσονται με μηχανές, συμπεραίνει στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, 13:43