ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018, 13:33
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών
Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το μήνα Απρίλιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.058 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 248,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.164,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,5% στην επιφάνεια και κατά 35,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Απρίλιο 2018 ανήλθαν σε 1.048 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.157,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,1% στην επιφάνεια και κατά 38,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 6,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2018, είναι 0,5%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2017 έως τον Απρίλιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.108 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.990,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.104,4 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4% στην επιφάνεια και κατά 18,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2017 - Απριλίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 16,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,2%.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2017 (Πίνακας 5).

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 10,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2017.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018, 13:33