Ευρωζώνη: Οι επιχειρηματίες ανησυχούν, τα επιχειρηματικά δάνεια μειώνονται

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 13:24
Ευρωζώνη: Οι επιχειρηματίες ανησυχούν, τα επιχειρηματικά δάνεια μειώνονται

Οι πιστωτικοί κανόνες των τραπεζών της Ευρωζώνης - δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές ή κριτήρια για την έγκριση δανείων - παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι τόσο όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια όσο και στα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων δανείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2020.

Οι πιστωτικοί κανόνες για την καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια σε νοικοκυριά έγιναν περαιτέρω πιο αυστηροί, παρά τις προσδοκίες ότι θα παρέμεναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι.

Η αίσθηση του κινδύνου (σχετικά τόσο με τη γενική οικονομική κατάσταση όσο και την κατάσταση των εταιρειών) συνέχισε να ασκεί μία περιοριστική επίπτωση στους πιστωτικούς κανόνες για επιχειρηματικά δάνεια.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι τράπεζες αναμένουν ότι οι πιστωτικοί κανόνες για επιχειρηματικά δάνεια θα παραμείνουν αμετάβλητοι, ενώ προσδοκούν ότι θα γίνουν πιο αυστηροί για τα στεγαστικά δάνεια και θα χαλαρώσουν για την καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια σε νοικοκυριά.

Οι συνολικοί όροι και συνθήκες των τραπεζών --δηλαδή οι πραγματικοί όροι και συνθήκες που έχουν συμφωνηθεί στις συμβάσεις δανείων-- παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 για νέα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ χαλάρωσαν για την καταναλωτική πίστη.

Η καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 (για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2013), αν και οι τράπεζες ανέμεναν ότι θα παρέμενε συνολικά σταθερή. Η μείωση της καθαρής ζήτησης ήταν ευρύτερη σε μία σειρά μεγαλύτερων και μικρότερων χωρών της Ευρωζώνης.

Η ζήτηση επιχειρηματικών δανείων συνέχισε να στηρίζεται από το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων και, σε μικρότερο βαθμό, από τις δραστηριότητες για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Αντίθετα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο του 2019, καθοδηγούμενες κυρίως από το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων, ενώ οι ευνοϊκές προοπτικές της στεγαστικής αγοράς και η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνέβαλαν, επίσης, θετικά.

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών πιστώσεων και άλλων δανείων στα νοικοκυριά αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019, με οδηγό το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων, την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις αυξημένες δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης ανέφεραν ότι οι ρυθμιστικές ή εποπτικές δράσεις συνέχισαν να έχουν ενισχυτική επίδραση στις κεφαλαιακές θέσεις τους στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 καθώς και μία περιοριστική επίπτωση στους πιστωτικούς κανόνες για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, οι τράπεζες ανέφεραν μία μικρή περιοριστική επίπτωση στους πιστωτικούς κανόνες στις επιχειρήσεις και στην καταναλωτική πίστη το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στην τρίτη σειρά στοχευμένων μακροπρόθεσμων δανείων (TLTRO-III), οι τράπεζες σημείωσαν ότι τα χρησιμοποίησαν κυρίως για τη χορήγηση δανείων στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα. Το κίνητρο της κερδοφορίας ήταν ο πιο σημαντικός λόγος συμμετοχής των τραπεζών στο TLTRO-III έως τώρα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 14:52