"Η λογική της τυποποίησης, να μην αντιμετωπίζεται ως επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος"

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 20:11
"Η λογική της τυποποίησης, να μην αντιμετωπίζεται ως επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος"
«Παρά τις λανθασμένες εντυπώσεις του παρελθόντος, έχει αποδειχτεί και στην πράξη, ότι οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία εξειδικευμένα πρότυπα ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία τους», τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς στην ομιλία του σε σημερινή εκδήλωση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με θέμα «Κανονιστική εναρμόνιση και πρότυπα για την θέσπιση εθνικών πολιτικών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις».

Ο κ. Καββαθάς επεσήμανε όλους εκείνους τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή προτύπων στις μικρές επιχειρήσεις και προέτρεψε «να εργαστούμε από κοινού, προκειμένου τα πρότυπα να γίνουν όσο πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της γενικής συνομοσπονδίας ανέφερε τα ακόλουθα: «Οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες για τις μικρές επιχειρήσεις, εξαιτίας του μεγέθους και των περιορισμών στους διαθέσιμους πόρους, του συγκεντρωτισμού που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες τους, όπως και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης στο εσωτερικό τους περιβάλλον.

Κρίνεται απαραίτητο, η λογική της τυποποίησης, να λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης και αναβάθμισης της επιχείρησης και να μην αντιμετωπίζεται ως επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος. Όπως επίσης πρέπει να είναι σαφή και τα οφέλη που θα προκύψουν από την διαδικασία ενσωμάτωσης ενός προτύπου (ενίσχυση παραγωγικότητας, μείωση διοικητικού κόστους, ενσωμάτωση τεχνολογικών αλλαγών κοκ).

Τέλος, σημαντική παράμετρος στον ευρύτερο σχεδιασμό αποτελεί το εξωτερικό περιβάλλον και οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, επερχόμενες μεταβολές στην τεχνολογία, όπως και νέα επιχειρηματικά μοντέλα διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις προσαρμογής ως προς την βελτίωση της ποιότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας, την προώθηση της καινοτομίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Στις συνθήκες αυτές, απαραίτητη είναι η συνέργεια της δημόσιας διοίκησης και των φορέων τυποποίησης/πιστοποίησης με τους φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική και πλήρη εναρμόνιση με το κανονιστικό πλαίσιο».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 20:11