Η πρόταση της Κομισιόν για τη νέα ΚΑΠ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, 16:02
Η πρόταση της Κομισιόν για τη νέα ΚΑΠ
Πρόταση για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), το οποίο θα βασίζεται σε απλούστερους κανόνες και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για «εμβληματική πρωτοβουλία που παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερες αρμοδιότητες να επιλέξουν πώς και πού θα επενδύσουν τη χρηματοδότησης της ΚΓΠ που τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων κοινών στόχων σχετικά με το περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος και την αειφόρο ανάπτυξη».

Παρουσιάζοντας την πρόταση, σήμερα στις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος Γίρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, σημείωσε πως «αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ, με βάση τα αποτελέσματα ευρείας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς».

«Το νέο μοντέλο λειτουργίας που εισηγείται η Επιτροπή θα παράσχει μεγαλύτερη επικουρικότητα στα κράτη μέλη, τα οποία θα κληθούν να καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια ΚΓΠ που θα καλύπτουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και του πυλώνα ΙΙ (σ.σ. άμεσες ενισχύσεις/μέτρα στήριξης της αγοράς και αγροτική ανάπτυξη), καθιστώντας δυνατή την απλούστευση, τη μεγαλύτερη συνέπεια και την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Η σημερινή ανακοίνωση εξασφαλίζει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα συμβάλει στην υλοποίηση νέων και αναδυόμενων στόχων, όπως η προώθηση της ευφυούς και ανθεκτικής γεωργίας, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας και της δράσης για το κλίμα και η ενδυνάμωση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού στην ύπαιθρο", δήλωσε από την πλευρά του, ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι "σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική αλλαγή στην εφαρμογή της ΚΓΠ. Θα καθιερωθεί νέο σύστημα εφαρμογής αντί του ισχύοντος συστήματος, που θα προσφέρει στα κράτη- μέλη/ στις περιφέρειες πολύ μεγαλύτερο βαθμό επικουρικότητας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής βάσει των στόχων της ΚΓΠ, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της ΕΕ, αλλά και τους ήδη συμφωνηθέντες στόχους, π.χ. σχετικά με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή (COP 21), καθώς και μια σειρά στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, κάθε χώρα της ΕΕ θα καταρτίσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο -που θα εγκρίνει η Επιτροπή- το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους. Προσοχή θα δοθεί όχι τόσο στη συμμόρφωση, αλλά στην παρακολούθηση της προόδου και στη διασφάλισή του ότι η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

«Η μετάβαση από μια ενιαία σε εξατομικευμένη προσέγγιση σημαίνει ότι η πολιτική και οι επιπτώσεις της στην πραγματική ζωή θα είναι πιο κοντά σε εκείνους που την εφαρμόζουν στην πράξη», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή.

Επιπλέον, η στήριξη των γεωργών θα συνεχιστεί μέσω του συστήματος άμεσων ενισχύσεων, ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή, η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες φιλοδοξίες όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μέριμνα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Τέλος, μεταξύ των προτάσεων της Επιτροπής για την επίτευξη των βασικών στόχων είναι η ενθάρρυνση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για τη στήριξη των γεωργών, η κινητοποίηση των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία, αλλά και καλύτερος συντονισμός των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε τομείς όπως η φορολόγηση της γης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή των στόχων που εκτίθενται στην ανακοίνωση θα υποβληθούν από την Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι του 2018, μετά την πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Χαιρετίζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Τζόζεφ Ντολ, δήλωσε ότι το κεντροδεξιό κόμμα «υποστηρίζει σθεναρά τη διατήρηση της δομής των δύο πυλώνων», προσθέτοντας πως "αναμένεται ότι δεν θα υπάρξει συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων και θα αποφευχθούν τυχόν προσπάθειες επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ".

Στον αντίποδα, η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η προσέγγιση της Επιτροπής «δεν αντιμετωπίζει τον πυρήνα των σοβαρών προβλημάτων του τομέα» και ότι «εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στα κέρδη των αγροτικών επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος της επισιτιστικής κυριαρχίας και των αναγκών των μικρών αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων».

«Απογοητευτική» χαρακτηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής και οι Πράσινοι, καλώντας την ΕΕ να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στους μικρούς αγρότες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, 16:06