Σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, 13:45
Σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο

Σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο αναφέρουν οι Έλληνες εργοδότες, σύμφωνα με την έρευνα για τις προθέσεις προσλήψεων της ManpowerGroup.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται στο +20%.

Οι προοπτικές προσλήψεων παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το 27% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 3% προβλέπει μείωση και το 69% δεν περιμένει κάποια αλλαγή.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι οι Έλληνες εργοδότες παραθέτουν προθέσεις προσλήψεων που κινούνται στον ίδιο βαθμό με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα που διαμορφώνονται από στοιχεία της αγοράς και τους πελάτες μας δείχνουν ότι ο τομέας της Ενέργειας συνεχίζει να δείχνει αυξητικές τάσεις, όπως επίσης και ο τομέας των Κατασκευών, ειδικά το επόμενο τρίμηνο.

Παρά την πρόοδο που φαίνεται να υπάρχει στην αγορά, από τη μεριά μας, συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι μόνο με το ταίριασμα των σωστών ανθρώπων στη σωστή θέση μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη κάθε επιχείρησης, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων» δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας.

Συγκρίσεις ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Όπως ανακοινώθηκε από τη ManpowerGroup Ελλάδας, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των Κατασκευών και των Μεταφορών & Επικοινωνιών, με τους εργοδότες να καταγράφουν αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +29%.

Οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, επίσης, αναφέρουν υγιείς προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +28%, ενώ στους τομείς Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική), οι προοπτικές ανέρχονται στο +22% και +20%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +3%.

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας.

Οι εργοδότες του τομέα του Τουρισμού καταγράφουν μείωση 6 ποσοστιαίων μονάδων και οι προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής όσο και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι προοπτικές ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, με αύξηση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων και του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, όπου οι εργοδότες καταγράφουν βελτίωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης που ανέρχονται στο +34%.

Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους, με προοπτικές της τάξης του +29%, ενώ οι προοπτικές στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +18% και +10%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 4 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν σχετικά σταθερές.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρουν σημαντική βελτίωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες στις κατηγορίες των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι μικρές επιχειρήσεις με 10-49 υπαλλήλους, οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 υπαλλήλους και οι μεγάλες επιχειρήσεις με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Διεθνείς συγκρίσεις

Περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το Γ’ τρίμηνο του 2019. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση:

«Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;».

Η έρευνα της ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο του 2019 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 43 από τις 44 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν στην έρευνα, στο διάστημα έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες σε 18 από τις 44 χώρες και επικράτειες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ οι εργοδότες σε άλλες 18 καταγράφουν αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων. Σε οκτώ δεν αναμένεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε 12 χώρες και επικράτειες, επιδεινώνονται σε 26 και παραμένουν αμετάβλητες σε έξι.

Το ισχυρότερο κλίμα προσλήψεων καταγράφεται στην Ιαπωνία, την Κροατία, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και τη Σλοβενία, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Ουγγαρία, την Αργεντινή, την Ιταλία και την Ισπανία.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους εργοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της Περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ), που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στην Ουγγαρία αναμένουν να μειώσουν τον αριθμό απασχολουμένων.

Σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2019, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε πέντε χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 14. Σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, οι προοπτικές βελτιώνονται, επίσης, σε πέντε χώρες, αλλά επιδεινώνονται σε 17.

Οι ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο καταγράφονται στην Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία, ενώ οι εργοδότες σε Ουγγαρία, Ιταλία και Ισπανία, αναφέρουν τα πιο δυσοίωνα σχέδια προσλήψεων.

Οι εργοδότες και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας που συμμετείχαν στην έρευνα, προσδοκούν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά τους τρεις μήνες έως και το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε δύο.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές σε δύο χώρες και επικράτειες, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το Γ’ τρίμηνο του 2019, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές καταγράφονται σε Κίνα, Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τους εργοδότες, όσοι αναζητούν εργασία σε οποιαδήποτε από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, που συμμετέχουν στην έρευνα, θα βρουν ευκαιρίες απασχόλησης κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε οκτώ χώρες, ενώ αποδυναμώνονται σε δύο.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε χώρες, αλλά επιδεινώνονται σε τέσσερις. Οι εργοδότες σε ΗΠΑ και Καναδά αναφέρουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές καταγράφονται σε Αργεντινή και Παναμά.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, 13:45