Τα στοιχεία για την ανάπτυξη το α' εξάμηνο σχολιάζει η Alpha Bank

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, 17:15
Τα στοιχεία για την ανάπτυξη το α' εξάμηνο σχολιάζει η Alpha Bank
Τα στοιχεία της μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο α’ εξάμηνο του 2018, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, σχολιάζει στο εβδομαδιαίο της δελτίο οικονομικών εξελίξεων η ALPHA BANK.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της τράπεζας, ο ρυθμός μεγεθύνσεως του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 κατά 2,2%, σε ετήσια βάση (2,5% στο πρώτο και 1,8% στο δεύτερο τρίμηνο), επιταχύνοντας σημαντικά σε σχέση με το 2017 που είχε περιορισθεί στο 1,4%.

H πορεία αυτή, σχολιάζουν, συνδέεται με τη διατήρηση υψηλών ρυθμών μεγεθύνσεως στη Ζώνη του Ευρώ - παρά τη μικρή επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 - και αντανακλάται στην υψηλή θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Από την άλλη πλευρά, παρά τη σημαντική βελτίωση στον δείκτη οικονομικού κλίματος, η επενδυτική δαπάνη παρέμεινε υποτονική παρουσιάζοντας αρνητική συμβολή, η οποία ωστόσο προήλθε από τη μείωση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό, καθώς οι λοιπές κατηγορίες επενδύσεων αυξήθηκαν.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 προήλθε πρωτίστως από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (συμβολή: 2,5 εκατοστιαίες μονάδες) λόγω της βελτιώσεως της εξαγωγικής επιδόσεως των μεταποιητικών επιχειρήσεων και της καλής επιδόσεως του τουρισμού.

Η ενίσχυση της ιδιωτικής καταναλώσεως στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, κατά 1,0% σε ετήσια βάση, οδήγησε σε θετική συμβολή για όλο το εξάμηνο στο ύψος των 0,4 εκατοστιαίων μονάδων.

Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε σημαντικά (συμβολή: -0,2 εκατοστιαίες μονάδες), στο πλαίσιο συγκρατήσεως των δαπανών για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, όπως και οι επενδύσεις (-0,5 εκατοστιαίες μονάδες συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων).

Η τάση ενισχύσεως της οικονομικής δραστηριότητος αναμένεται να διατηρηθεί στα επόμενα τρίμηνα, όπως προοιωνίζεται η εξέλιξη ορισμένων δεικτών που αντανακλούν τη βελτίωση της εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα:
(ι) ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, και

(ιι) οι ροές καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα ήσαν θετικές, για έκτο συνεχή μήνα, φθάνοντας τα €5,2 δισ. στην περίοδο του Φεβρουαρίου - Ιουλίου 2018.

Η συμβολή των επιμέρους κλάδων στη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητος

Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας συνέβαλαν στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στο πρώτο εξάμηνο του 2018, σημειώνεται στο δελτίο.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο τριτογενής τομέας, δηλαδή τόσο ο ευρύτερος κλάδος του χονδρικού-λιανικού εμπορίου, μεταφορών και υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (με γκρι μπάρα) όσο και οι λοιποί κλάδοι υπηρεσιών (με μπλε μπάρα), είχαν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή (1,4 εκατοστιαίες μονάδες συνολικά ο τομέας υπηρεσιών).

Επίσης, ικανοποιητική εξέλιξη εκτιμάται ότι αποτελεί η θετική συμβολή του δευτερογενούς τομέα εξαιρουμένων των κατασκευών (0,4 εκατοστιαίες μονάδες), γεγονός που συνάδει με την αύξηση των εξαγωγών αγαθών που προαναφέρθηκε.

Ειδικότερα, ο δευτερογενής τομέας, εξαιρουμένων των κατασκευών, έχει θετική συμβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Τέλος, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ανακοπή της πτωτικής πορείας του κλάδου των κατασκευών, καθώς οι κατασκευές συνέβαλαν θετικά στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας στο πρώτο εξάμηνο του 2018 (0,3 εκατοστιαίες μονάδες), μετά από πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, 17:15