ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό ασφαλιστικών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, 14:02
ΤτΕ: Αυξήθηκε το ενεργητικό ασφαλιστικών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο

Αυξήθηκε στα 17,7 δισ. ευρώ η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, έναντι 17,042 δισ. ευρώ που ήταν στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1,287 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 66 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 48 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,3% το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10,69 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, έναντι 10,318 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται σε καθαρές αγορές τίτλων εσωτερικού.

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 60,2%, έναντι 60,5% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2,890 δισ. ευρώ, έναντι 2,668 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,3%, έναντι 15,7% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 536 εκατ. ευρώ έναντι 510 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3%, αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε άνοδο των τιμών των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,832 δις ευρώ.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 535 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.128 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 494 εκατ. ευρώ.

Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 70,2% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 69,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, 14:02