ΑΔΜΗΕ: Στις 19 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 06:52
ΑΔΜΗΕ: Στις 19 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ εκάστη, της εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H διοικούσα επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.06.2017, αποδέχτηκε την αίτηση της εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χ.Α., υπό τη διαλυτική αίρεση ολοκλήρωσης της εταιρικής πράξης της ΔΕΗ (μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ).

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΑΔΜΗΕ με ελληνική γραμματοσειρά και ADMIE με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται με το άρθρο 146 παρ. 2 του νόμου 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.8 του ν. 4467/2017, ως η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με σκοπό την εις είδος διανομή στους μετόχους αυτής των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 143 του νόμου 4389/2016, και ισούται με 2,12 ευρώ.

Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 06:53