Άφησαν να διαλυθεί και η αγορά βιοκαυσίμων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009, 15:46
Μιχάλης Παπανίδης
Άφησαν να διαλυθεί και η αγορά βιοκαυσίμων
Την αγωνία των μελών του, αλλά και του συνόλου της αγοράς, για τη «διαφαινόμενη διάλυση του κλάδου των βιοκαυσίμων», εκφράζει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων (ΕΣΠΑΒ) και ζητά από τα συναρμόδια υπουργεία την άμεση εφαρμογή του νόμου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από την 1η Οκτωβρίου σταματά ο εφοδιασμός της Ελλάδας με βιοκαύσιμα, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση κατανομής Βιοντήζελ για το 2009.

Παράλληλα, τα συναρμόδια υπουργεία, (Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών), αρνούνται να εκδώσουν Κοινή Υπουργική Απόφαση προσωρινής κατανομής, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό το γεγονός, τονίζει ο Σύνδεσμος, θα οδηγήσει σε σοβαρότατη κρίση την αγορά βιοκαυσίμων, καθώς η παρεμβολή των εκλογών θα καταστήσει την διακοπή αυτή πολύμηνη.

Από τον περασμένο Ιούνιο ο εφοδιασμός της Ελλάδας με βιοντήζελ, πραγματοποιείται με βάση μίαν άτυπη προσωρινή κατανομή που ισχύει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή τα διυλιστήρια δεν θα έχουν πλέον την δυνατότητα παραλαβής βιοντήζελ.
Εξάλλου, η ΚΥΑ για την κατανομή βιοντήζελ 2009 έχει καθυστερήσει και είναι αδύνατο να εκδοθεί εγκαίρως, λόγω του όγκου δουλειάς που απαιτείται για την προετοιμασία της. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Οκτωβρίου θα διακοπεί ο εφοδιασμός της χώρας με βιοντήζελ. Λόγω των ειδικών συνθηκών, η διακοπή αυτή θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δε συνέπειες της θα είναι πολλαπλές και σοβαρές:
 
- Το ποσοστό υποκατάστασης καυσίμων κίνησης από βιοκαύσιμα στη χώρα μας θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο από το ήδη πολύ χαμηλό ποσοστό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ.
- Ο κλάδος παραγωγής βιοντήζελ, θα υποστεί ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα.
- Η ομαλή λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών θα διαταραχθεί.
- Η απορρόφηση των ενεργειακών καλλιεργειών του έτους 2009 θα καταστεί ανέφικτη με προφανείς συνέπειες για τους αγρότες.

Ο νόμος προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ προσωρινής κατανομής με απολύτως σαφή και διαφανή κριτήρια και με ισχύ μέχρι την έκδοση της οριστικής, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς, κάτι πού προφανώς θα συμβεί την 1η Οκτωβρίου.

Η έκδοση προσωρινής ΚΥΑ αποτελεί την μόνη απολύτως διαφανή και κατ' απόλυτη εφαρμογή του νόμου επιλογή, σύμφωνα με τον ΕΣΠΑΒ. Όπως λέει, την έκδοση έχουν ζητήσει τόσο τα διυλιστήρια, όσο και οι εταιρίες του κλάδου που αντιπροσωπεύουν το 86% της αγοράς. Η δε ισχύς της θα πάψει αυτοδικαίως με την έκδοση της οριστικής. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η «εμμονή» των συναρμοδίων υπουργείων να μην εκδώσουν προσωρινή κατανομή δημιουργεί «εύλογα ερωτήματα».

Απάντηση του ΥΠΑΝ

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρεται ότι εστιάζει τις προσπάθειές του στην έκδοση απόφασης για την οριστική κατανομή των ποσοτήτων βιοντήζελ του επόμενου έτους στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και εισαγωγείς βιοντήζελ, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κατανομή όλοι οι ενδιαφερόμενοι με δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι (Ν. 3769/2009, ΦΕΚ Α΄105/1.7.2009).

Όπως επισημαίνεται, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων των 19 παραγωγών και εισαγωγέων βιοντήζελ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην κατανομή 2009-2010 απαρτίζεται από υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και εργάζεται εντατικά προκειμένου να ολοκληρώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το έργο της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ποσότητες βιοντήζελ που θα απορροφηθούν το επόμενο έτος θα είναι της τάξεως των 182.000 χιλιολίτρων (έναντι 123.000 το 2008), συμβαδίζοντας με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση της διείσδυσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009, 15:46